År 2000: Nokia 14 ganger mer verdt enn Apple - 2010: Apple 8 ganger mer verdt enn Nokia
Er Apple i ferd med å definere enda et nytt marked?
Engadget: - Google Nexus ingen iPhone-killer
En juvel av en dokumentscanner
Apples butikk på Fifth Avenue (New York) selger årlig for 2 milliarder kroner

Updates via FeedBlitz