Eğitimlerimde, “Projeye bazen elma diye başlarsınız karnıbahar şeklinde biter” diye söylüyorum. Proje bittiğinde, başlangıçtaki gereksinimler ve hedefler çok değişmiştir. Projenin müşterisi için istenen bir şey olabilir ama ...

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


Savaş Şakar"Savaş Şakar" - 5 new articles

  1. Proje Yönetiminde Kapsam Kayması ve Altın Kaplama
  2. Proje Yönetiminde Kısıtlar ve Varsayımlar
  3. Proje Yönetiminde Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği(PERT)
  4. Proje Yönetiminde Tedarik Anlaşmaları – 2
  5. Proje Yönetiminde Tedarik Anlaşmaları – 1
  6. More Recent Articles

Proje Yönetiminde Kapsam Kayması ve Altın Kaplama

Eğitimlerimde, “Projeye bazen elma diye başlarsınız karnıbahar şeklinde biter” diye söylüyorum. Proje bittiğinde, başlangıçtaki gereksinimler ve hedefler çok değişmiştir. Projenin müşterisi için istenen bir şey olabilir ama projeyi planlayanlar, yürütenler, kontrol edenler ve hatta yatırım yapanlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Özel hayatımızda bir gömlek almak için çıktığımız alışverişten gerekli gereksiz başka şeyleri de alıp döneriz, […]
Proje Yönetiminde Kapsam Kayması ve Altın Kaplama was first posted on Haziran 26, 2017 at 8:16 am.
©2017 "Savaş Şakar". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at savassakar@gmail.com
    

Proje Yönetiminde Kısıtlar ve Varsayımlar

Bir projeyi hayata geçirmek ile ilgili varsayımlarda bulunuruz ve kasıtlarla sınırlıyızdır. Normal Koşullar Altında(NKA) diye yola çıktığımızda bazı olumsuzlukların olabileceğini biliriz, olmayacağını varsayarak hareket ederiz. Bir projeyi başarıyla tamamlamak için varsayım ve kısıt konusunu çok iyi bilmeniz gerekir. Özellikle planlama aşamasında bir çok parametre varsayım ve kısıtlardan etkilenir. Risk Yönetim Planı varsayımlara dayalı olarak hazırlanır. […]
Proje Yönetiminde Kısıtlar ve Varsayımlar was first posted on Haziran 25, 2017 at 8:45 am.
©2017 "Savaş Şakar". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at savassakar@gmail.com
    

Proje Yönetiminde Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği(PERT)

Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (Program Evaluation and Review Technique-PERT) aktivitenin bilinen kesin bir süresi olmadığında kullanılır. 1957 yılında Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından geliştirilmiştir. Geçmişe dayalı veriler olmadığında özellikle büyük ve karmaşık projelerde zaman çizelgesinin belirlenebilmesi ve süre tahminlerinin yapılması için kullanılan istatistiksel yöntemdir. Kritik Yol Yöntemi ile farklılıklar içerir; Kritik Yol Yöntemi(Critical Path […]
Proje Yönetiminde Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği(PERT) was first posted on Haziran 23, 2017 at 6:41 am.
©2017 "Savaş Şakar". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at savassakar@gmail.com
    

Proje Yönetiminde Tedarik Anlaşmaları – 2

Maliyet geri ödemeli sözleşmeler Satıcıya tamamlanan çalışmalar için gerçekleşen maliyetlerin ödendiği ve ayrıca satıcının karına karşılık belli bir ücret ödemesi yapılan sözleşmelerdir. Kapsamın belirsiz riskin yüksek olduğu durumlarda tercih edilir. Alıcı tüm maliyeti öder ve riski üstlenir. Gereksinimlerin net olmaması kapsam kayması riski yaratır. Sözleşmede sınırlandırılması ve alıcının sürekli kontrol edilmesi gerekir. Maliyet geri ödemeli […]
Proje Yönetiminde Tedarik Anlaşmaları – 2 was first posted on Haziran 20, 2017 at 7:31 am.
©2017 "Savaş Şakar". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at savassakar@gmail.com
    

Proje Yönetiminde Tedarik Anlaşmaları – 1

Projelerde bazı işler veya ihtiyaçlar şirketin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirilemeyebilir veya şirket kendi kaynaklarını kullanmak istemeyebilir. Bu durumda şirketler dış kaynaklarla çalışmak yoluna giderler. Dış kaynaklar bazen malzeme(donanım satın almak) sağlayıcı bazen malzeme ve hizmet (yazılım geliştirme hizmeti ve donanım satın almak) sağlayıcı olabilir. Bir işin hem doğru hem de maliyet etkin bir şekilde yapılması gerekir. […]
Proje Yönetiminde Tedarik Anlaşmaları – 1 was first posted on Haziran 19, 2017 at 7:07 am.
©2017 "Savaş Şakar". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at savassakar@gmail.com
    

More Recent Articles


You Might Like

Click here to safely unsubscribe from "Savaş Şakar."
Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy