Према резултатима општинске Изборне комисије већина изашлих бирача је гласала против опзива тако да председник Општине Смедеревска ...
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


 1. Резултати изјашњавања о опозиву председника Општине Смедеревска Паланка
 2. Актуелно: Марија Шерифовић је тријумфовала песмом „Молитва” на овогодишњој Песми Евровизије
 3. Куда и како даље после изјашњавања о поверењу председнику Општине Смедеревска ‎Паланка‎?
 4. Насловне стране паланачких новина које су се данас појавиле у киосцима
 5. Предреферндумска конвенција опције ПРОТИВ ОПОЗИВА
 6. More Recent Articles

Резултати изјашњавања о опозиву председника Општине Смедеревска Паланка

Према резултатима општинске Изборне комисије већина изашлих бирача је гласала против опзива тако да председник Општине Смедеревска Паланка г. Радослав Цокић није опозван.
На референдуму је укупно гласало 11072 гласача, од чега је за опозив гласало је 4418 или 39,90% гласача, док је против опозива било 6490 или 58,62% гласача. Више информација на сајту http://www.smed-palanka.co.yu.
Честитамо г. Радославу Цокићу.
Окончавањем референдума блог пројекат "ЗА И ПРОТИВ ОПОЗИВА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА" је завршен и његов садржај је само архивски.
   

Актуелно: Марија Шерифовић је тријумфовала песмом „Молитва” на овогодишњој Песми Евровизије

Све честитке Марији.

На следећем линку блога Марије Шерифовић можете наћи текст целе композиције. Такође је можете и чути и download-овати.
   

Куда и како даље после изјашњавања о поверењу председнику Општине Смедеревска ‎Паланка‎?

Изјашњавање грађана о поверењу председнику Општине Смедеревска Паланка биће одржано 13.5.2007.г. Без обзира на исход Смедеревска Паланка је општина са бројним развојним проблемима које мора да решава на целисходан начин.
Један од првих проблема који Паланка треба да реши је дефинисање јасне развојне стратегије одрживог развоја. Постојећа стратегија одрживог развоја је неадекватна из више разлога а пре свега због непостојања јасних циљева и мера за њихово достизање. Део аргументације је наведен у поруци http://milanmmilosevic.blogspot.com/2007/05/blog-post_11.html.
Ова порука има за циљ да укаже на неке елементе о којима неизоставно треба размишљати уколико Смедеревска Паланка жели да направи стваран развојни преокрет и да почне са решавањем нагомиланих проблема којих, нажалост, има прилично. Нећу говорити о свим проблемима јер даљи текст има намену да укаже на правце развоја а на бази формулације јасно је на које проблеме сам мислио. Стицајем околности имам искуства у разним областима почевши од управљања пројектима по стандардима ЕУ, у сфери организационог развоја (пошто сам завршио више обука које ме квалификују за консултанта за организациони развој), у сфери развоја предузетништва (због компетентних обука за консултанта за развој предузетништва), у сфери стратешког и акционог планирања партиципативним методама (пошто сам реализовао више обука за различиту публику из јавног, приватног и цивилног сектора), у сфери обуке за изградњу капацитета локалне самоуправе, у сфери примене информационих технологија, итд. Такође имам богато радно искуство у привреди и у јавном и цивилном сектору.
Имајући у виду речено и на бази искустава на пројектима на којима сам партиципирао у сфери артикулације стратегије регионалног друштвено-економског развоја Шумадије и Поморавља (у оквиру RSEDP програма ЕУ), на бази бројних примера добре праксе које сам анализирао артикулисао сам документ који садржи довољну количину информација да сваки грађанин Општине Смедеревска Паланка и свака организација/институција нађе себе и одговор на кључно питање:
Да ли реализација предложеног стратешког оквира унапређује квалитет живота у Смедеревској Паланци и/или квалитет пословања моје фирме?
Кључне формулације мојих предлога су:

Визија Општине Смедеревска Паланка

Смедеревска Паланка је локална самоуправа интегрисана у савремене европске токове (технолошке, културолошке, комуникацијске и правне) инфраструктурно, еколошки и пословно уређена средина, пуне запослености, развијеног предузетништва, са ефикасном локалном администрацијом и очуваном животном средином и очуваном културном традицијом.

Општина Смедеревска Паланка је економско и културно развијено чвориште Шумадијског, Подунавског и Браничевског округа и града Београда са изграђеним капацитетима за одрживи развој.

Вредности одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка

 • Одговорност у раду да би се обезбедила ефективност, ефикасност и одрживост јавног, приватног и цивилног сектора Општине за одрживи развој општине у целини;
 • Неговање јавности у раду омогућавањем грађанима и другим заинтересованим странама да имају слободан и правовремен приступ релевантним информацијама;
 • Изградња професионалног интегритета запошљених у јавном, приватном и цивилном сектору Општине у циљу обједињавања професионализма и највиших етичких стандарда;
 • Систематска изградња и унапређење лидерства кроз подстицање иновативности и предузетништва у свим сегментима живота у Општини;
 • Толеранција и уважавање различитости у свим сферама деловања;
 • Неговање тимског рада у артикулацији и решавању проблема;
 • Подстицање ефективне, ефикасне и одрживе партиципативности јавног, приватног и цивилног сектора у свим областима деловања.

Преглед стратешких циљева

Област: Комунална инфраструктура
 • Стратешки циљ: Развијени одрживи инфраструктурни системи везани за геостратешки положај који задовољавају потребе одрживог привредног и друштвеног развоја уз заштиту и унапређење животне средине
Област: Просторно и урбанистичко планирање
 • Стратешки циљ: Развијен систем за просторно и урбанистичко планирање са ажурним подацима о променама у простору
Област: Економски развој и развој малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП)
 • Стратешки циљ: Конкурентна и извозно орјентисана привреда заснована на иновацијама
Област: Људски ресурси
 • Стратешки циљ: Високо прилагодљиви и конкурентни људски ресурси у функцији повећања запослености и раста друштвеног производа
Област: Рурални развој и развој пољопривреде
 • Стратешки циљ: Развијена сеоска средина привлачна за живот уз побољшање квалитета пољопривредне производње по стандардима ЕУ уз тренд раста прераде
Област: Смањење сиромаштва
 • Стратешки циљ: Елиминисano екстремно сиромаштвo и незапошљеност уз социјално интегрисане угрожене социјалне групе
Област: Туризам
 • Стратешки циљ: Креиран и промовисан туристички производа општине у складу са међународним стандардима квалитета и на принципима одрживог развоја
Област: Заштита животне средине
 • Стратешки циљ: Природни ресурси се користе и штите у складу са принципима одрживог развоја
Област: Друштвени развој - Социјална заштита
 • Стратешки циљ: Обезбеђен складан друштвени развој Општине уз уважавање потреба свих социјалних група
Област: Друштвени развој - Заштита деце и породица са децом
 • Стратешки циљ: Успостављан свеобухватни систем заштите деце и породица са децом
Област: Друштвени развој - Брига о старима
 • Стратешки циљ: Успостављен свеобухватни систем бриге о старима
Област: Друштвени развој - Брига о особама са хендикепом
 • Стратешки циљ: Успостављен свеобухватан систем подршке особама са хендикепом
Област: Друштвени развој - Култура
 • Стратешки циљ: Изграђен препознатљив идентитет културе Општине уз очувану културну баштину
Област: Друштвени развој - Јавно информисање
 • Стратешки циљ: Деполитизовано, објективно, правовремено и тачно информисање грађана
Област: Друштвени развој - Омладина
 • Стратешки циљ: Омладина има пун и пристојан живот у условима достојанства, самоостварења и активне партиципације у животу заједнице
Област: Друштвени развој - Спорт
 • Стратешки циљ: Развијена и препознатљива спортска делатност
Област: Друштвени развој - Образовање
 • Стратешки циљ: Висок ниво образовања становништва, усаглашен са са потребама Општине и региона у функцији одрживог развоја
Област: Друштвени развој - Здравствена заштита
 • Стратешки циљ: Очувано и унапређено здравље грађана у одрживом здравственом систему
Област: Локална самоуправа
 • Стратешки циљ: Ефикасно, ефективно и одрживо функционисање локалне (само)управе
   

Насловне стране паланачких новина које су се данас појавиле у киосцима

Паланка има два општинска листа у којима је једна од главних тема опозив председника Општине г. Радослава Цокића. Прилажемо скениране насловне стране задњих бројева.
Контакт детаљи листа "Нова Јасеница" су:
телефон редакције: 063/197-32-34, Е-маил: njasenica@verat.net.
Контакт детаљи листа "Независне варошке новине Паланачке" су:
телефон редакције: 034/812-002, Е-маил: varoskenovine@gmail.com.

   

Предреферндумска конвенција опције ПРОТИВ ОПОЗИВА

У великој сали Скупштине Општине Смедеревска Паланка данас је одржана предреферендумска конвенција г.Радослава Цокића - ПРОТИВ ОПОЗИВА.
Фото репортажу можете наћи на следећем линку.
У току конвенције дељен је и летак садржине коју прилажемо.


   

More Recent Articles


You Might Like