Entenem que el pdf ńo està protegit i que treballem amb Linux. Primer treiem el text i les imatges del pdf 1. Text pdftotext arxiu.pdf arxiu.txt També podem seleccionar tot el text o copiar-ho amb Ctrl-C i enganxar-ho amb Contrl-V 2. Imatges ...

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


"Galindaines" - 5 new articles

  1. Com extreure el text i les imatges d'un pdf
  2. Control Bluetooh amb Arduino
  3. Instal·lació de sdcc a Ubuntu 16.04
  4. Com fer screencasts amb RecordMyDesktop
  5. Instal·lació de gpsim / error while loading shared libraries
  6. More Recent Articles

Com extreure el text i les imatges d'un pdf

You Might Like

Safely Unsubscribe ArchivesPreferencesContactSubscribePrivacy