Det har dukket opp et nytt menighetsbegrep - enkle kirker - på dansk. Det er en oversettelse av et tilsvarende begrep som har vært brukt på engelsk i lang tid: Simple Church. Det er stort sett et synomym for husmenighet, men gir kanskje åpning for ...
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


"Husmenighet" - 5 new articles

  1. Enkle kirker?
  2. Om husmenigheter på NBC's Nightly News
  3. Husmenighetskonferanse i Texas 3-5. september
  4. Husmenighetskonferanse i Danmark 8-10. oktober 2010
  5. Kinesisk avis beskriver en kristne omvendelse
  6. More Recent Articles

Enkle kirker?

Det har dukket opp et nytt menighetsbegrep - enkle kirker - på dansk. Det er en oversettelse av et tilsvarende begrep som har vært brukt på engelsk i lang tid: Simple Church. Det er stort sett et synomym for husmenighet, men gir kanskje åpning for en større variasjon i hvor man samles, det behøver ikke å være hjemme hos noen.

Jeg så begrepet nå for første gang i det danske tidsskriftet Udfordringen, som hevder enkle kirker vokser mest, med 22 prosent i året.

Det tror jeg gjerne!

   

Om husmenigheter på NBC's Nightly News

TV-programmet NBC's Nightly News presenterer den amerikanske husmenighetsbevegelsen i et nyhetsinnslag.

Husmenighetskonferanse i Texas 3-5. september

Årlig arrangeres det en husmenighetskonferanse i Dallas, Texas. I år går den av stabelen 3-5. september.

Blant årets plakat-navn er Wayne Jacobsen, forfatter av boken So You Don’t Want To Go To Church Anymore.

Listen med workshops ser foreløpig slik ut:

• Urban Church Planting
• Maintaining Authenticity in Relationships: "First Go to Your Brother/Sister" (Matt.5:24)
• Building Regionally: Creating Networks Rather than Organizations
• Deborahs and Baraks: The Importance of Releasing Women into Ministry
• Transforming a Community
• House Church Basics
• Technology in Bible Study
• Sacrificial Giving
• Pastors in Transition
• Grace as a Lifestyle

Mer info her: 2010 National House Church Conference

   

Husmenighetskonferanse i Danmark 8-10. oktober 2010

Husmenighetsnettverket Kristus Kirken i Vejen (Danmark) inviterer 8-10. oktober til husmenighetskonferanse på Askov Højskole.

Sett av datoen!

   

Kinesisk avis beskriver en kristne omvendelse

Den kinesiske avisen China Daily, intervjuet nylig studenten Simon Zhang, som fortalte om sin omvendelse til den kristne tro, og hvilke utfordringer han møtte da han skulle velge menighet.

Interessant lesning!

   

More Recent Articles


You Might Like