Vil du lægge på hjemmesiden - sjov med bold NYT TILTAG - sjov med bold ⚽️ For alle i årgangene 2016-2017-2018 Her vil vi lege og udforske boldens kunnen. Tid og sted: opstart onsdag d. 14/4 kl. 16.30 - 17.15 boldbanerne i københoved ...

Sjov med Bold og flere nyheder...


Sjov med Bold

Vil du lægge på hjemmesiden - sjov med bold 


NYT TILTAG - sjov med bold ⚽️

For alle i årgangene 2016-2017-2018

Her vil vi lege og udforske boldens kunnen.

Tid og sted: opstart onsdag d. 14/4 kl. 16.30 - 17.15 

boldbanerne i københoved (foreningshuset)

Ved mere info: kan Trine Schmidt eller Eveline Sonsbeek kontaktes. 

    
 


Opstart - krolf

Så starter krolfsæsonen.


Vi starter op onsdag d. 14/4 kl. 18.30 ved Foreningshuset. 

Vi overholder selvfølgelig alle Corona-restriktioner.

Krolfudvalget
    
 


Fælles mødesteder - Landdistriktspuljen 2021

Sidder du med ideen til et godt projekt, der falder ind under emnet for Vejen Kommunes Landdistriktspulje i 2021:

Fælles mødesteder til natur- og kulturoplevelser

Vejen Kommunes landdistriktsudvalg har også i år afsat en pulje til realisering af mindre projekter i landdistrikterne. Puljen er på 325.000 kr. 

Puljen kan anvendes til forskellige formål som udarbejdelse af projektforslag eller mindre fysiske tiltag. Der kan endvidere søges tilskud til anskaffelse af materialer i forbindelse med fælles landsbyprojekter, men ikke til indkøb af løst inventar og materiel. Formålet med puljen er at understøtte en række tiltag, som forskønner et område eller udvikler nye muligheder.

Forsamlingshuse og lokalråd i kommunens landdistrikter kan søge puljen. Øvrige foreninger kan også søge, men her skal lokalrådet i den by, som foreningen har hjemme, godkende projektet.

Ansøgningsfristen er 1. juni 2021.

Kontakt 
Skrave Lokalråd
Tine Hv. Steensen, tlf. 61279177, tinehvst@gmail.com 

eller 
Københoved Forsamlingshus
Jens Anker Boisen, tlf. 40441129

    
 


Udskift dit olie- eller gasfyr med tilskud

Går du også og overvejer udskiftning af dit olie- eller gasfyr til en mere klimavenlig løsning?

Vejen Kommunes klimakoordinator gør opmærksom på tilskudsordningerne fra Energistyrelsen:

Den nyeste ordning: Afkoblingsordningen.

Der en midlertidig ordning, der gør det muligt at få dækket gebyret for afkobling (frakobling) fra gassystemet. Den nye afkoblingsordning træder i kraft d. 7. april,

Vil du vide mere:  Afkoblingsordningen | Energistyrelsen (ens.dk)

 

Endvidere er der: Bygningspuljen.

Igennem Bygningspuljen vil en standardhusstand kunne få et tilskud på ca. 21.140-25.850 kr. ved konvertering til varmepumpe.

Vil du vide mere: Bygningspuljen | Energistyrelsen (ens.dk)

Endvidere er der Skrotningsordningen, som giver støtte til varmepumper på abonnement. Støtten tilfalder virksomheder, som udbyder abonnementsordninger, og anvendes til at sænke forbrugerens initialinvestering i en varmepumpe.

Vil du vide mere: Skrotningsordningen | Energistyrelsen (ens.dk)

 

Desuden tilbyder Energistyrelsen gratis rådgivning om boligforbedringer.

 


    
 

Nyt fra Skrave Avis

Redaktionen for Skrave Avis er blevet udvidet, idet Karsten Pedersen nu også er medlem.

Husk at vi gerne tager imod ideer til indlæg i årets avis.

Kontakt redaktionen:

Inge Rostgaard, tlf. 2371 4706, Mia Gotthardsen, tlf. 4085 2034, Randi Philipp, tlf. 2217 8363, Karsten Pedersen, tlf. 5239 0432, eller Marianne Kley, tlf. 6154 6370.

    
 

More Recent Articles

 
You Might Like

Safely Unsubscribe ArchivesPreferencesContactSubscribePrivacy