Дана 26.11.2008.г. (среда) са почетком у 18 часова у Великој сали СО Смедеревска Паланка одржана је јавна расправа поводом предлога нацрта ...
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


 1. Одржана је јавна расправа поводом предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.
 2. Jавна расправа поводом предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.
 3. Одржан је састанак Партнерске групе у вези предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка
 4. Састанак Партнерске групе у вези предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка
 5. Зимски сусрети учитеља у Смедеревској Паланци
 6. More Recent Articles

Одржана је јавна расправа поводом предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.

Дана 26.11.2008.г. (среда) са почетком у 18 часова у Великој сали СО Смедеревска Паланка одржана је јавна расправа поводом предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.
Јавној расправи су присуствовали представници локалне самоуправе, представници Центра за социјални рад Смедеревска Паланка, представници више удружења грађана (међу којима Општинска организација пензионера Смедеревске Паланке, Општинска организацијуа глувих и наглувих Смедеревске Паланке, Друштво за помоћ МНРЛ и аутистичним особама, Међуопштинско удружење параплегичара Јасеница, Удружење ратних војних инвалида Смедеревске Паланке, Центар за самозапошљавање, Удружење рома Јасеница, и других), представници синдикалних организација, представници основних и средњих школа, и заинтересовани грађани.
Скуп је отворио Драган Божић, члан Општинског већа задужен за социјалну политику и координатор пројекта израде Стратегије а сам текст стратегије је презентирао мр Милан Милошевић, стручни консултант на пројекту њене израде.
Презентиран је текст предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013. и предлог нацрта Одлуке о утврђивању стратешких и приоритетних циљева и мера развоја социјалне политике општине Смедеревска Паланка за период 2009-2013. године.
У другом делу дискусије у оквиру којег су учешће узели представници Центра за социјални рад, Општинске организације глувих и наглувих Смедеревске Паланке, Међуопштинског удружења параплегичара Јасеница и Центра за самозапошљавање истакнут је значај документа за даљи развој социјалне политике Општине а такође је указано на неопходност активнијег укључивања и других организација и институција које могу да дају допринос развоју социјалне политике Општине Смедеревска Паланка. Додатни предлози у вези каталога пројеката на којима ће се ново тело ОКОСП (Општински координациони одбор за социјалну политику) биће уграђени у Стратегију.
   

Jавна расправа поводом предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.

Дана 26.11.2008.г. (среда) са почетком у 18 часова у Великој сали СО Смедеревска Паланка одржаће се јавна расправа поводом предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.
Стратегија развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка је значајан документ којим се унапређују услови за даљи развој социјалне политике и социјалне заштите наших суграђана.
Укупне промене политичког, привредног и вредносног система и неповољна демографска кретања, довела су до нарушене социјалне равнотеже нашег друштва. Последице тих негативних кретања су велики пораст незапослености, сиромаштва и социјалног раслојавања и повећана угроженост деце, немоћних и старијих људи, услед смањених могућности породице и друштва да оствари своју заштитну улогу.
Основни циљ нове социјалне политике је ефикасан систем социјалних трансфера и задовољавања основних потреба грађана који је у функцији заштите људских права. У циљу реализације реченог председник Општине Смедеревска Паланка је донео решење којим је започета реализација израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка која је после детаљне анализе и сагледавања свих релеватних чињеница прерасла у Стратегију развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка.
Циљ Стратегије је развијање интегралне социјалне заштите Општине у којој социјални актери на ефикасан начин користе постојеће и развијају нове ресурсе путем доступних, квалитетних и разноврсних услуга, ради очувања и побољшања квалитета живота рањивих и маргинализованих појединаца и група, оспособљавања за продуктиван живот у заједници и предупређења зависности од социјалних служби.
У конципирању основних праваца развоја систему социјалне заштите Општине пошло се од:
 • сагледавања актуелних потреба;
 • анализе постојећег стања;
 • достигнутог степена развоја;
 • уочених проблема и недостатака;
 • примене националних и међународних стандарда и препорука.
Резултат реализације пројекта је документ Стратегија развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка у коме су представљени основни правци деловања до краја 2013. године. Општина Смедеревска Паланка и Партнерска група која је документ израдила препознали су потребу да се стратешки размишља о наредном периоду и да се поставе жељени оквири у области социјалне политике. Израдом Стратешког плана стварају се могућности да се услуге развијају плански, у складу са идентификованим потребама корисника на различитим нивоима, на основу доброг познавања и дефинисања приоритетних потреба и постојећих ресурса.
Обзиром на ограничена буџетска средства којима општина располаже Стратегија, као оквир деловања, омогућава да се јасније и прецизније утврде приоритети деловања и усмере активности ка дефинисаним циљним групама и корисницима услуга.
Због својих универзалних вредности и опште користи за грађане реализација ове стратегија развоја требала би да буде независна од политичких промена у локалној власти.
Стратегија развоја социјалне политике је направљена према актуелним и доступним подацима и приоритетима, који су дефинисани у времену њеног доношења, али у њеној реализацији могуће је мењати поједине сегменте и прилагођавати их потребама грађана, јер она представља стратешки оквир деловања у наредном периоду.
Материјали за овај састанак су јавно доступни на интернет адреси http://srsz.wikispaces.com/predlognacrtastrategije.
На јавној расправи су следећа два документа:
 • Предлог нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.
 • Предлог нацрта Одлуке о утврђивању стратешких и приоритетних циљева и мера развоја социјалне политике општине Смедеревска Паланка за период 2009-2013. године
Сви предлози и сугестије могу да се доставе и пре састанка на е-маил адресу пројекта osp.srsz@gmail.com.
Додатне информације могу да се добију и путем телефона 026/321-001 локал 112.

Линк ка тексту саопшетња са прилозима је следећи.
   

Одржан је састанак Партнерске групе у вези предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка

Састанак Партнерске групе за израду Стратегије развоја социјалне заштите за период 2009.-2013.г. (која је због обухватности именована адекватнијим термином Стратегија развоја социјалне политике за период 2009.-2013)) одржан је у понедељак 17.11.2008.г. у просторијама Мале сале СО Смедеревска Паланка.
Партнерска група је констатовала да је учињен значајан помак у унапређењу услова за даљи развој социјалне политике у Општини и да документ треба упутити на јавну расправу.
Договорено је да јавна расправа за заинтересовану јавност буде организована 26.11.2008.г. са почетком у 18 часова и да буде одржана у великој сали СО Смедеревска Паланка.
Материјали за овај састанак су јавно доступни на викију пројекта на адреси http://srsz.wikispaces.com/predlognacrtastrategije.
Приложени су следећи документи:
Сви предлози и сугестије могу да се доставе на е-маил адресу пројекта osp.srsz@gmail.com.
Додатне информације могу да се добију и путем телефона 026/321-001 локал 112.
   

Састанак Партнерске групе у вези предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка

Састанак Партнерске групе за израду Стратегије развоја социјалне заштите за период 2009.-2013.г. (која је због обухватности именована адекватнијим термином Стратегија развоја социјалне политике за период 2009.-2013)) заказан је за понедељак 17.11.2008.г. са почетком у 9 сати у просторијама Мале сале СО Смедеревска Паланка.
Материјали за овај састанак су јавно доступни на викију пројекта на адреси http://srsz.wikispaces.com/predlognacrtastrategije.
Приложени су следећи документи:
Сви предлози и сугестије могу да се доставе на е-маил адресу пројекта osp.srsz@gmail.com.
Додатне информације могу да се добију и путем телефона 026/321-001 локал 112.
   

Зимски сусрети учитеља у Смедеревској Паланци

У Смедеревској Паланци ће 24. јануара 2009. године бити одржани традиционални Зимски сусрети учитеља Републике Србије („Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе“).
Семинар је акредитован у актуелном каталогу на страни 346 под редним бројем 442.
Сви полазници добијају уверење на осам обавезних сати.
Место одржавања семинара је Велика сала скупштине Општине Смедеревска Паланка.
Котизација може да се уплати на рачун Друштва учитеља Смедеревска Паланка број 355 – 1098094 – 63.
Све додатне информације могу да се добију на телефон 064/252-8125
(Игор Радовановић), контакт е-маил petric5@verat.net , телефакс 026/322-060
-------------------------------------------------
Програм рада:
9.30-10.00 сати регистрација учесника
ПЛЕНАРНИ ДЕО 10.00-13.30 сати
Актуелности у образовно-васпитном раду
 • Наташа Николић Гајић/Мирјана Илић УЧИТЕЉ - ПОКРЕТАЧ ПОЗИТИВНЕ АТМОСФЕРЕ
 • Др Павле Ковачевић ШКОЛА ИЗ УГЛА ДЕТЕТА
 • Др Ранко Рајовић МЕНСА – НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА
 • ЦИП - Центар за интерактивну педагогију ПРАКСА УСМЕРЕНА НА ДЕТЕ ИЗ УГЛА РОДИТЕЉА, ДЕЦЕ И УЧИТЕЉА „Корак по корак“
 • Биљана Стојановић ЕТНО - ИСТОРИЈСКИ ВОДИЧ КРОЗ СРБИЈУ
 • Републичка дирекција за воде „ДУНАВСКА КУТИЈА“
 • Др Данимир Мандић WEB ПОРТАЛИ У ПРИПРЕМИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ
 • ЦИП - Центар за интерактивну педагогију е-Образовање – курс УЗАЈАМНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОСНАЖИВАЊЕ http://www.cipcentar.org/atutor
 • Љубиша Антонијевић, ЗУОВ БАЗА ПОДАТАКА О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
СЕКЦИЈЕ 14 – 15.45сати / 16 – 17.45 сати, Евалуација, подела Уверења 17.45-18 сати
Савремени трендови у методологији и васпитно-образовном процесу
СЕКЦИЈЕ / интерактивне радионице
1. Типови задатака и њихова примена
2. Кључна знања из области друштвених наука на крају IV разреда
3. Растимо са децом
4. Проверите како васпитавате у школи
5. Пројекат: Школа без насиља
6. Посебан Протокол: Заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања у ОВ установама
7. Индивидуални Васпитно Образовни Планови
8. Нивои постигнућа ученика у предмету Природа и друштво
9. Етно – историјски водич кроз Србију
10. Грађанско васпитање
11. Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе
12. Програмирана настава
13. Самовредновање у функцији планирања професионалног развоја
14. Подстицање даровитости код све деце
Сваки полазник похађа пленарни део и бира 2 секције у чијем раду ће учествовати.
Секције трају по 90 минута.
Између I и II секције предвиђена је краћа пауза када полазници мењају групе за које су се претходно изјаснили.

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ: изложба уџбеника, наставних средстава и дечје штампе за млађе разреде основне школе

Прилози:
   

More Recent Articles


You Might Like