திராவிட மக்களின் இழிவுநீக்கமும் முன்னேற்றமும்நமது குறிக்கோள்! சாதாரண மக்களுக்குத் ...
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


  1. நமக்குப் பார்ப்பனரல்லாதார் என்கின்ற பெயர் இழிவை கொடுக்கிறது - பெரியார்
  2. மதமும், கடவுளும் மனிதனை முட்டாளாக்கும் கருவிகள்
  3. வெள்ளையனுக்கு ஆதரவாளர்களா நாங்கள்? - பெரியார்
  4. அம்பேத்கரும் நானும் - பார்ப்பனரல்லாதவர்கள் எதிரியா? - எதற்கும் பார்ப்பானை அழைக்காதீர்!
  5. தாழ்த்தப்பட்டோரும் திராவிடர் கழகமும்!
  6. More Recent Articles

நமக்குப் பார்ப்பனரல்லாதார் என்கின்ற பெயர் இழிவை கொடுக்கிறது - பெரியார்

 

திராவிட மக்களின் இழிவுநீக்கமும் முன்னேற்றமும்நமது குறிக்கோள்!சாதாரண மக்களுக்குத் தேசீயகழகம்என்றால் என்னஎன்று உணர தெரியாவிட்டாலும் படித்த மக்களுக்கு வித்தியாகமாகத் தெரியும். அந்த வார்த்தைஒரு நாட்டிற்காகச்சொல்லப்படுவதல்ல. தப்பாக மக்கள் கருதுகிறார்கள், அதுஒரு நாட்டுஅரசியலுக்குச் சொல்லப்படுவது என்று. அது தவறு. தேசீயம் என்றுசொன்னால் அது- அந்த வார்த்தைஇனத்திற்கு பிறவிக்கு ஜாதிக்கு சொல்வதே ஒழிய, தேசத்துக்கு சொல்வதல்ல. நேஷன் என்றால் ஜாதியம்என்று பொருள். இந்தியாவில் பல இனம் உண்டு. இந்தியாஒரு தேசம்அல்ல அல்லதுஅது நேஷன்(ஜாதியும்) அல்ல. இந்தியா எப்பொழுதும் ஒரேநாடாக இருந்ததில்லை. ஒரே சமுதாயமாகவும்இருந்ததில்லை.

 

உலக மக்களில் 250 கோடிமக்களில் எத்தனையோபிரிவுகள், எத்தனையோ ஜாதிகள் இருக்கின்றன. அவைகளில்உடற்கூற்று வல்லுநர்கள் 4, 5 இனங்களாக மக்களைப் பிரித்துஇருக்கிறார்கள். அந்தந்த தட்பவெட்ப, சீதோஷண ஸ்திதிநிலைமைக்கு ஏற்றவாறும், பழக்க வழக்கம் நடைஉடை பாவனைகட்கும், உணவு, நாகரிகம்முதலிய தன்மைகட்கும்ஏற்றவாறு பிறவிஇந்திரிய உறுப்புகளுக்குஏற்றவாறு மக்களைஇனப்படுத்தி இன வாரியாகப் பிரிக்கப்பட்ட இனமாகியஒன்றுதான் நாமாகியதிராவிட இனம்என்பதும் மற்றவைஆரியர் என்றும்மங்கோலியர் என்றும் நீக்கிரோவர் என்றும் காக்கேசியர்என்றும் பலவகை உண்டு. இந்நாட்டுப் பெரும்பான்மை மக்களாகிய திராவிடர்கள் இன்றுஇந்த நாட்டிலேயேஅந்நியர்களால் சமுதாயத் துறையில் மிக்க இழிவாகநடத்தப்படுவதுடன் சாத்திரத்தில், சட்டத்தில் நாலாவது அய்ந்தாவதுஜாதிகளாக அதாவதுகீழ் மக்களாகக்கருதப்படுகிறோம். இன்றும் நம்மவரில் பழங்குடி மக்களாகஇருப்பவர்களை பஞ்சமர்கள் என்றும் தீண்டத்தகாதவர்கள் என்றும் கருதி ஒதுக்கிவைத்து இருக்கிறார்கள். இந்த நிலைநம்மவர்கட்கு மாற வேண்டும் என்பதுதான் திராவிடர்கழகத்தின் முக்கியத்தொண்டு. அதற்காகவேஅது இருந்துவருகிறது. பலஆண்டுகளாகப் பாடுபட்டு வந்திருக்கிறது.

 

இதற்கு முன் நம்இயக்கம் வேறுபெயரால் இருந்துவந்தது. அதாவதுஜஸ்டிஸ் கட்சி(நீதிக்கட்சி) என்றும் பார்ப்பனரல்லாதார் கட்சி என்றும்அழைக்கப்பட்டு வந்தது. திராவிடர்களுக்கு உத்தியோகங்கள் வாங்கிக்கொடுப்பதிலும், பதவிகள் பெறுவதிலும், விகிதாச்சாரப்படி அந்தந்த துறையில் பார்ப்பனரல்லாதார் முன்னுக்கு வரவேண்டும் என்பதிலும்தான் பெரிதும்அது தன்கவனத்தைச் செலுத்திப்பாடுபட்டு வந்தது. ஒருவிதத்தில் அந்தக் காரியத்தில் யாருக்காகப் பாடுபட்டார்களோஅந்த மக்கள்அந்த நலனைஉணரக் கூடியதன்மையில் அந்தப்பெயர் அமையாததுதான்காரணம்.

 

மக்கள் தங்களை இன்னார்என்று உணரும்சக்தி இல்லாதவர்களாய்இருந்தார்கள். பார்ப்பனரல்லாதார் என்னும் பேதங்களை ஒருஅந்நியரைப் போலவே பார்ப்பனர்களுக்கு அடிமைகளைப் போலவேகருதி வந்தார்கள். அந்தப் பெயர்இந்தச் சமுதாயத்திற்குமான உணர்ச்சியைகொடுக்கவில்லை. ஒற்றுமை உணர்ச்சியை கொடுக்கவில்லை. அதன்காரணமாகத்தான் பெயரை மாற்ற வேண்டியதாயிற்று. ஒரு பெயரைச் சொன்னால் மக்களுக்குஉணர்ச்சி ஏற்படும்வித்ததிலும், அவர்கள் ஒன்று சேரும் வண்ணத்தைஊட்டும் விதத்திலும்இருக்க வேண்டும். அதற்கு ஆகவேநாம் உண்மையிலேநமக்கு என்றுஇருந்த வந்தசரித்திர காலம்தொட்டும் ஆராய்ச்சிகாலம் தொட்டும்வழங்கிய 'திராவிடர்' என்ற பெயரைச்சொன்னோம். அதோடுமாத்திரமல்லாமல் நாம் இந்த நாட்டு பழங்குடிமக்கள், இந்தநாட்டை ஆண்டவர்கள், இந்த நாட்டுச்சொந்தக்காரர்கள், உரிமையாளர்கள் அப்படிப்பட்டநமக்கு என்றுஒரு பெயர்இல்லாமல் இந்தநாட்டிற்குப் பிழைக்க வந்த கூட்டத்தினரை மேன்மைப்படுத்திஅவர்களால் இழிவுபடுத்தப்பட நாம் அவர்கள் அல்லாதவர்கள் என்றுஅதாவது 'பார்ப்பனர்அல்லாதவர்கள்' என்று அதாவது பார்ப்பனர்கள் அல்லாதவர்கள்என்று நம்மைச்சொல்லிக் கொண்டால்நமக்கு மானம்இருக்கிறதா? அறிவு இருக்கிறதா? என்பதை தயவுசெய்து சிந்தித்துப்பாருங்கள்.

 

நமக்குப் பார்ப்பனரல்லாதார் என்கின்ற பெயர் இழிவை கொடுக்கிறதுநம் அறிவுக்குஅது பொருத்தமற்றதாய்இருக்கிறது என்று கருதிதான், சொன்னமாத்திரத்திலேயே நாம் ஒன்று என்ற எண்ணம்தோன்றவும், நாம் இந்த நாட்டு அரசபரமபரையினர் என்ற கருத்து வரும்படியான ஒருபெயரை 'திராவிடர்' என்று சொல்லிக்கொள்கிறோம். அந்த மக்கள் நலத்திற்குப் பாடுபடுவோர்ஸ்தாபனத்திற்கு 'திராவிடர் கழகம்' என்று அழைக்கிறோம்.

 

 

இதைத் தவிர எங்களுக்குஒருவரிடத்திலும் வெறுப்புக் கிடையாது. பார்ப்பனர்களை அடியோடுவெறுக்க வேண்டும்என்பதோ அல்லதுஅவர்களை இந்தநாட்டை விட்டுவிரட்டி விடுவதுஎன்பதோ எங்கள்கருத்தல்ல. மக்கள் சரியானபடி புரிந்து கொள்ளாததனால்எதிரிகள் எங்களைப்பற்றித் தப்பானமுறையில் பிரசாரம்செய்வதனால் எங்களுடைய உண்மையான நோக்கங்களை நீங்கள்உணர முடியாமல்போய்விடுகிறது.

 

சமுதாயத்தில் கீழ் ஜாதிமக்களாகவும், கல்வி, பொருளாதாரம், அரசியல் ஆகியவைகளில்அறிவும் ஆற்றலும்கருதியும் சரிஉரிமையும் இடமும்இல்லாத மக்களாகவும்இருந்து வருகிறோம். தெளிவாகச் சொல்லவேண்டுமானால் அடிமையும் உடல் உழைப்பாளியும் அக்காரணத்தினால்சமுகத்தில் தாழ்ந்தவனாகவும் இழிமகனாகவும்இருந்து கொண்டுவருகிறோம். நம் உழைப்பின் பலன் நமதுஜீவனத்துக்கு மாத்திரமே போதும் போதாததாக அனுபவிக்கஉரிமை உடையவர்களாகஇருந்து வரவுமானநிலையில் சூத்திரன், பஞ்சமன் என்கின்றபெயராலும் இருக்கின்றோம். அதாவது இருக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட நிலையிலும், தன்மையிலும் உள்ள மக்களாகியநாம் எண்ணிக்கையில்அதிகமாய் இருந்துவருவதோடு, சரித்திர ஆதாரங்களின்படிதிராவிடர் ஆகியநாமே இந்தநாட்டிற்கு உரிய பழக்குடி மக்களாகவும், இந்தநாட்டை ஆண்டுஅரசு செலுத்திவந்த மக்கள்சந்ததியார்களாகவும் இருந்து வந்திருக்கிறோம்.

 

இப்படிப்பட்ட நாம் இன்றையஇந்த நிலையில்இருப்பதற்கக் காரணம் என்ன? நாம் அன்னியரால்அடிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களாகவும் நாம் ஜெயிக்கப்பட்டவர்களாகவும், ஆகிவிட்ட மக்களானதனால்தான்.

 

யாரால் எப்படி இந்தஇழிவு என்றுசிந்திக்க வேண்டியதுஅவசியமாகும். அப்படி சிந்தித்துப் பார்த்தோமேயானால் அன்னியர்கள் இந்த நாட்டு தலைவர்களானஇந்த நிலைநமக்கு ஏற்பட்டது. இந்த நாடுஎன்பது வடக்கேஇமயமலை, தெற்கேகன்னியாகுமரி, கிழக்கிலும், மேற்கிலும் பெரும் அளவுக்குக்காடும் மலையும்உள்ள பிரதேசஎல்லைக்குள் இருக்கும் நாடாகும். இதில் அந்நியர்கள்என்பது இப்பிரதேசஎல்லைக்கு வெளியில்இருப்பவர்கள், இருந்தவர்கள் ஆவார்கள். அது மாத்திரமேயல்லாமல்பிறவி உணர்ச்சி, பழக்க வழக்கம், கலை, நாகரிகம்முதலிய வகைகளிலும்வேறுபட்டவர்கள் ஆவார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்நியர்கள் நம்இனமல்லாதவர்களுமாவார்கள். வேறு இனத்தைச்சேர்ந்தவர்கள் ஆரியர்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள்.

 

ஆரியர்கள் இந்த நாட்டில்பிரவேசித்து, இந்த நாட்டு மக்களை ஏய்த்து, தந்திரமாக ஏமாற்றி, தங்களுக்கு மேன்மையாகும்படியான கலாச்சாரத்தைப்புகுத்தி நம்மீது ஆரியக்கருத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, அவர்கள்மேன்மக்களாகவும் நாம் கீழ் மக்களாகவும், அவர்கள்உயர் பிறவிகளாகவும்நாம் இழிபிறவிகளாகவும், நாம் கீழ் மக்களாகவும் அவர்கள்பாடுபடாமல் சுகவாசிகளாக வாழ வேண்டியவர்களாகவும், நாம் பாடுபட்டு அவர்களுக்கு அடிமையாய்ப்பணியாற்றி அரைவயிற்றுக் கஞ்சிக்கும்திண்டாட வேண்டியவர்களாகவும், அவர்கள் நல்வாழ்வுக்கு ஆகவே நாம் பாட்டாளி, சூத்திரமக்களாகஇருந்து வரவேண்டியதாகிப் பரம்பரையாக இருக்க சாஸ்திர பூர்வமாக, சட்ட பூர்வமாகச்செய்து கொண்டார்கள். அவர்களுக்குச் சாஸ்திரம், ஸ்மிருதி, மனுதர்மம், கடவுள், மோட்சம், நரகம், பண்டிகை, விரதம், விசேஷ நாள், புண்ணிய நாள்முதலியவைகளை ஆக்கி அவற்றை நம்மை ஏற்கச்செய்து அதன்மூலம் நம்மைஇந்த ஆயிரக்கணக்கானஆண்டுகளாக நடத்திவருகிறார்கள். நமது இழிவும் தாழ்மையும் பிற்பட்டவர்களாகஆக்கின தன்மையும்நாலாவது, அய்ந்தாவதுஜாதியாக அதாவதுசூத்திரர்கள், பஞ்சமர்கள் என்ற தன்மையும், மதத்திலும்கடவுள் தன்மையிலும்பட்டுவிட்டதாலும், வாழ்வில் அந்நியர்களானஅவர்களே சகலத்துறையிலும்ஆதிக்கத்தில் இருப்பதாலும், நம் இழிவை முன்னேற்றத்தடையை மாற்றிக்கொள்ள நீக்கிக்  கொள்ள நமக்கு வசதியும்சாத்தியமும் இல்லாமல் போய்விட்டன. அதனாலேயேதான் இந்தக்குறைபாடும் கொடுமையும் நீங்க யாரும் இதுவரைபாடுபட்டு இருப்பதாகத்தெரியவில்லை.

 

ஏராளமான அவதாரங்கள், தெய்வீகர்கள், சுவாமிகள், ஆழ்வார்கள், ஆச்சார்ய சுவாமிகள், நாயன்மார்கள்தோன்றி இருந்தாலும்அவர்கள் யாவருமஇந்த இழிவைநிலை நிறுத்தஇருந்தார்களே ஒழிய, ஒருவராவது இந்தக் கொடுமைநீக்குவதற்குச் சாதனமாகச் செயல்படவே இல்லை.

 

ஆகவே திராவிடர் கழகம்ஒன்றுதான் இந்த25 ஆண்டுகளாப் பாடுபட்டு வருகிறது.

 

நம் முன்னோர்கள் சிலர்பாடுபட்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களை எல்லாம்அசுரர்கள் என்றும்இராட்சதர்கள் என்றும் கூறி, கடவுள்கள், அவதாரங்கள்தோன்றி அழித்ததாகத்தான்புராணங்கள் கூறுகின்றன. அதோடு மாத்திரமல்லாமல் எவனாவதுபாடுபட்டால் அவன் வம்சத்திலேயே ஒருவனை பிடித்துஅவனை ஒழிக்கமுயற்சி செய்வார்கள். இராவணனை ஒழிக்கஅவன் தம்பியையும், சூரனை ஒழிக்கஅவன் தம்பியையும்இரணியனை ஒழிக்கஅவன் மகனையும்பிடித்து எதிரிகளாய்உண்டாக்கினார்கள். அந்த மாதிரிபாடுபட்டவர்களை எல்லாம் ஒழித்து மக்களிடத்திலும் செல்வாக்குஅற்றவர்களாகவும் ஆக்கப்பட்டு விட்டார்கள். இந்த மாதிரிதான்நம் மன்னர்களில்பலர் ஆளாயினர்.

 

நம் அரசர்கள் என்றுசொல்லப்படுகிற மூவேந்தர்கள் இந்த இழிவுக்கு ஆக்கம்தந்ததனால் தான்அவர்கள் மன்னர்களாகப்பெருமை பெற்றவர்களாகஇன்று நம்மிடம்சொல்லப்படும்படியான அளவுக்கு இருந்துவருகிறது. அவர்களும்இந்த இழிவுஒழிப்புக்குப் பாடுபட்டு இருந்தால் குலத்தோடு தொலைந்துஇருப்பார்கள். அவர்களால்தான் ஆரிய ஆதிக்கம் வேருன்றிவிட்டது நமதுநாட்டில் என்பேன். இன்று தமிழ்நாட்டிலுள்ளபெரும் பெரும்கோயில்கள் எல்லாம்அவர்கள் காலத்தில்ஏற்பட்டவைகள் தான். ஏராளமான சத்திரங்களும், சாவடிகளும், தரும நிலையங்களும், கடவுள்களுக்கு மானியங்களும், கோபுரங்களும்மண்டபங்களும் ஏராளமாக ஏற்படுத்தப்பட்டன. பார்ப்பனருக்கு அவர்கள்காலத்தில் மிகுந்தசெல்வாக்கு இருந்து வந்து அவர்களுக்குப் பயந்துஅவர்கள் கொள்கைகளுக்குஏற்ப அரசுபுரிந்து நம்சந்ததியார்களை என்றென்றும் அவர்கள் அடிமைகளாக இருக்கும்படியானவசதிகளை எல்லாம்செய்துவிட்டார்கள் அதனால்தான் அவர்கள்பெயர் நாட்டில்நடமாடுகிறது.

 

பாரதம், இராமயணம், கந்தபுராணம், திருவிளையாடற் புராணம் இவைகள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றும்ஒவ்வொருவனைக் கொல்ல அவதாரம் எடுத்த நூல்கள்தாம்.

 

இராமன் கடவுள்; அவனைஇராவணை எதிர்த்தான்தொலைந்தான். அதேபோல் இரணிய அரசன் விஷ்ணுவைவணங்கமாட்டேன் என்றான்; அவனும் தொலைந்தான். சூரன்சுப்பிரமணியனை வெறுத்தான் அவனும் தொலைந்தான். இப்படியாகஆரியத்தை கண்டிக்கும்எவனும் தொலைவான்என்பதற்காக எழுதப்பட்டவை தான் மேற் சொன்னபுராண நூல்கள்அனைத்தும். வேதனைப்படுவதா? இது எவ்வளவு மானக்கேடானசங்கதி! சிந்தித்துப்பாருங்கள்.

 

ஆரியர்கள் போர்  செய்து திராவிடர்களைவென்றுவிடவில்லை - வெல்லவும் முடியாது. ஆனால் ஆரியக்கலாச்சாரத்தை நம் மக்களிடையே புகுத்தியே வெற்றிபெற்றனர். அதிலிருந்துமுளைத்ததுதான் இந்தக் கீழ் சாதி - மேல்சாதியாகும். மதத்திலே, கடவுள் தன்மையிலே, தத்துவத்திலேநம்மை வென்றுவிட்டனர். அதிலிருந்துதான் இப்போது நாம் மீட்சியடைய வேண்டியிருக்கிறது. பார்ப்பனீயத்தை அடியோடு நாம் அழித்தாக வேண்டும்.

 

கோயிலுக்குப் போவதைக் கண்டிப்பாய்விட்டுவிட வேண்டும். நெற்றிக்குறியிடுவதையும் விட வேண்டும். ஆரியப் பண்பாட்டின்அறிகுறி எதுவும்தெரியாதபடி ஆரியப் பெயர்களையும் ஒழித்துகட்ட வேண்டும்.

 

                               ---------------------------    12.03.1950 செங்கல்பட்டுதிராவிடர் கழகமாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தில் பெரியார் .வெ.ரா. சொற்பொழிவு. ”விடுதலை”, 15.03.1950

   

மதமும், கடவுளும் மனிதனை முட்டாளாக்கும் கருவிகள்

 

கடவுள்!

மதமும், கடவுளும் மனிதனைமுட்டாளாக்கும் கருவிகள்.

 


மனிதனுக்குள் கடவுளைப் புகுத்துவதுமனிதனை முட்டாளாக்கும்டானிக்(வைட்டமின்சத்து) ஆகும். இதை இன்றுபார்ப்பனர்கள், சங்கராச்சாரிகள் கடவுள் பிரசாரம் செய்வதில்எடுத்துக் கொள்ளும்முயற்சியில் இருந்தே தெரிந்து கொள்ளலாம்.

 

கடவுள் மனித நலத்துக்காகக்கண்டு பிடித்தசாதனம் அல்ல. மனிதனை முட்டாளாக்குவதற்குப்பயன்படுத்தும் சாதனமேயாகும். சூரியனை, சந்திரனை நெருப்பை, நீரை, காற்றை, கல்லை, மண்ணைஎந்த மனிதனும்கண்டுப்பிடிக்கவில்லை. அவற்றின் பெயர்களைத்தான்மனிதன் தெரிந்துகொண்டான்.

 

இவற்றிற்கு விளக்கம் தேவைஇல்லை. காரணகாரியங்கள் தேவையில்லை. மனிதன் என்றால் இவைகளைஅறிந்தே ஆகவேண்டும்; இவற்றின் பலனைஅனுபவித்தே ஆக வேண்டும்.

 

ஆனால், கடவுள் அப்படிஅல்ல; ஒருவன்சொல்லி அதுவும்சொல்லுவது மாத்திரமல்ல; நம்பும்படி செய்து, நம்பும்படி செய்வது மாத்திரமல்ல; நம்பும்படி கட்டாயப்படுத்தி மனித மூளைக்குள் புகுத்தியாகவேண்டும்.

 

இந்தக் கதி சர்வசக்தியுள்ள "கடவுளுக்கு" ஏற்பட்டதுபரிதாபம்! மகாபரிதாபம்!

 

கடவுள் கதை ஒருமுட்டாளுக்குத் தோன்றிய தோற்றம். இது உலகஅறிவையே பாழாக்கிவிட்டது. அதாவது சிறுகுழந்தை கையில்கிடைத்த நெருப்புப்பந்தம்வீட்டையே, ஊரையேஎரித்து சாம்பலாக்கியதுஎன்பது போல்கடவுள் எண்ணம்அறிவையே கொன்றுவிட்டது என்றுசொல்லலாம்.

 

கடவுள் என்பது "பிடிக்குப்பிடிநமசிவாயம், (நமசிவாயம் என்றால், இங்கு ஓன்றும்இல்லை; சூனியம்என்றுதான் பொருள்)

 

அது "கடவுள்" என்றால்ஒரு "சக்தி," "சக்தி கூட அல்ல;" "ஒரு காரணம்" "காரணப் பொருள்கூட அல்ல" அப்படி நினைப்பது, நினைத்துக் கொள்வது மனிதனுக்கு ஒரு "சாந்தி" என்பதாக கா.சு.வும்(M.L .பிள்ளை), திரு.வி..வும் சொன்ன விளக்கம்- இதை பழைய"குடிஅரசு" இதழில் காணலாம். ஆனாலும் இவர்கள்விக்கிரக பூசையும், பட (உருவ) பூசையும் செய்துவந்தார்கள். கடைசியாக மாற்றிக் கொண்டார்கள்.

 

மனிதனுக்கு எதற்காக கடவுள்தேவைப்பட்டது என்பது எனக்கு இன்னமும் விளங்கவில்லை. அதிலும், கடவுளைநம்பும் எவனும்அதன் சர்வசக்தியில் நம்பிக்கைவைப்பதே இல்லை. எவனும் சம்பிரதாயத்திற்காக"கடவுள் செயல்" என்கிறானே தவிர, காரியத்தில்மனிதன் செயல்என்றும், இயற்கைஎன்றும், அகஸ்மாத், தற்சம்பவம், ஆக்சிடெண்ட் என்றும் தான் முடிவுசெய்து கொண்டவனாகிறான்.

 

சர்வம் கடவுள் செயல்என்று சொல்லுகின்றஎவனும் சர்வத்திற்கும்தற்காப்பு செய்துகொள்ளாமல் இருப்பதில்லை. சர்வம் கடவுள்செயலாயிருக்கும் போது நாஸ்திகன் - கடவுள் இல்லைஎன்பவன் எப்படித்தோன்றினான் என்பது பற்றிச் சிந்திப்பதில்லை.

 

மற்றும் சர்வத்திலும் வியாபகமாகஇருக்கிற கடவுள்மக்களுக்கு ஏன் தான் இருப்பதாக, தன்னைத்தானாகத் தெரிந்துகொள்ளச் செய்யமுடியவில்லை என்பதை சிந்திக்கவே மாட்டேன் என்கிறான்.

 

கிருஸ்து பாதிரி இந்தக்கேள்விக்குப் பதிலாக "கடவுள் மனிதனுக்கு அறிவைக்கொடுத்துவிட்டான்; அந்த அறிவைக்கொண்டு கடவுளைத்தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது மனிதன்கடமை" என்று சொல்லிவிட்டார்.

 

உன் அறிவுக்கு எட்டியகடவுள் ஏன்என் அறிவுக்குஎட்டவில்லை? என்று கேட்டதற்கு, "பாபஜன்மங்களுக்கு எட்டாது" என்று சொல்லிவிட்டார்.

 

அந்த பாபஜன்மங்களை யார்படைத்தது? படைத்ததுகடவுளானால், பாபஜன்மங்களை ஏன் படைத்தார்? கடவுள்பாபஜன்மங்களைப் படைக்கவில்லையானால், பாபஜன்மங்களைப்படைத்தது யார்? என்று கேட்டேன்.

 

'சாத்தான் படைத்தான்' என்றும், மற்றும் அவருக்கேபுரியாத எதைஎதையோ யோசித்துப்பேசினார்.

 

இஸ்லாத்தின் கதியும் இப்படித்தான். இந்துவின் கதியேமும்மூர்த்திகள், ஓங்காளி, மாரி, காத்தவராயன், மதுரைவீரன், கருப்பண்ணன், ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள், சமாதி, கல்லுகள், படங்கள், பட்சிகள், மிருகங்கள், மரங்கள், சாணி(மூட்டை உருவ), உருண்டைகள், செத்துப்போன மனிதர்கள் முதலிய எத்தனையோபண்டங்கள் கடவுள்களாகவணங்கத் தக்கவைகளாகவும்இருந்து வருகின்றன.

 

இவைகளை ஏன் சொல்லுகிறேன்என்றால், ஒருசர்வ சக்தியுள்ளகடவுளுக்குத் தன்னைப்பற்றித் தெரிவித்துக்கொள்ளதன்உருவத்தை விளக்கசக்தியில்லை என்பதைக் காட்டத்தான்.

 

பிறகுமுன்ஜென்மம் - பின்ஜென்மம், கருமம், விதி, நரகம், சொர்க்கம், வைகுண்டம், கைலாயம் இப்படி இன்னும்பல பைத்தியக்காரனுக்குக்கள் ஊற்றினதுபோல் உளறல்மேல் உளறல்கள்.

 

மனிதனுக்குப் பிறகு முதல்சாவுவரை எதத்னையோதுன்பமும், தொல்லையும், இருக்க இந்தக் கடவுள், கருமம், மோட்சநரகத் தொல்லைகள்ஒருபுறம் மனிதனைச்சித்திரவதை செய்கிறது. மனிதன் (ஜீவ கோடிகள்) பிறப்புக்கும், வாழ்க்கைக்கும், சாவுக்கும்இடையில் அனுபவிக்கும்இன்பம், துன்பம், கவலை, தொல்லைமுதலிய காரியங்களுக்குஅவசியம் என்ன? காரணம் என்ன? என்பதை எவனாலும்இதுவரை தெரிந்துகொள்ள முடியவில்லையே! இத்தனைக்கும் மனிதன் கழுதை, குதிரை, நாய், நரி, எருமை, யானை, புலி, சிங்கம், , எறும்பு முதலானஎண்ணிறந்த ஜீவராசிகளைவிடஅதிகமான அறிவு(பகுத்தறிவு) படைத்தவனாவான்.

 

இந்தப் பகுத்தறிவின் பயனால்தான்மற்ற ஜீவப்பிராணிகளுக்குஇல்லாத தொல்லையைமனிதன் அனுபவிக்கிறான். காரணம், இந்தப்பாழாய்ப்போன கடவுளால் தான் அதிகத் தொல்லைஎன்பேன்.

 

"உள்ளத்தைப் பங்கிட்டு உண்பது," "உழைப்பைப் பங்கிட்டுச் செய்வது" என்ற நிலைஏற்பட்டால் கடவுளுக்கு, வேலையோ, அவசியமோ இருக்காது.

 

இப்போது கையில் வலுத்தவன்காரியமாகவும், அயோக்கியன் ஆதிக்கமாகவும் இருப்பதால், மனிதன்அறிவு இருந்தும்தொல்லைக்கும் துன்பத்திற்கும் ஆளாகிறான்- அடிமையாக வாழ்கிறான்.

 

இனி ஒரு அய்ம்பதுஆண்டுக்குள் மனிதனுக்கு சராசரி வயது 100–ஆகப்போகிறது. இதுஉறுதி. இப்பொழுதேபல நாடுகளில்சராசரி மனிதவயது

67-முதல் 74-வரை இருந்துவருகிறது. நமதுநாட்டில் 1950–ல் சராசரி வயது 32- ஆகஇருந்தது. இன்று50-ஆக ஆகிவிட்டது! இதற்குக் காரணம், 1940–ல் படித்தமக்கள் நம்நாட்டில்100–க்கு 9–பேராக இருந்தவர்கள் காமராசர் முயற்சியால்100–க்கு 50–பேராக ஆனதுதான். அதோடு கூடவே, "கடவுளும்," "கடவுள் செயலும்" வெகுதூரம் குறைந்துமறைந்து வருவதும்தான் என்றுசொல்லுவேன்.

 

கடவுள் மறைய மறையமனிதனுக்கு அறிவு வளரும்; சுதந்திரம் அதிகமாகும். நமது பெண்களுக்குப்பூணர சுதந்திரம்இருக்குமானால் - வாழ்வில் சுயேச்சையும், சமத்துவமும் ஏற்படுமானால், மனிதன் அறிவும், ஆயுளும் எல்லைஇல்லாமல் வளர்ந்துகொண்டே போகும்.

 

முதலில் கடவுள் எண்ணம்மறையட்டும். இன்னும் நம்நாட்டு ஆட்சியாளர்களுக்கு (உண்மையான) தி.மு.. காரருக்கு கடவுள்நம்பிக்கை கிடையாது. அவர்கள் (தி.மு..காரர்) இனியும்இரண்டு லட்சம்மெம்பர்களைச் சேர்க்க வேண்டும். பிறகு இவர்களைஅசைக்க எந்தமாஜிகளாலும் முடியாது.

 

இது தான் கடவுள்இரகசியம்.

 

               -------------------- 03.11.1970- "விடுதலை" நாளிதழில் தந்தைபெரியார் அவர்கள்எழுதிய தலையங்கம்

   

வெள்ளையனுக்கு ஆதரவாளர்களா நாங்கள்? - பெரியார்

 

வெள்ளையனுக்கு ஆதரவாளர்களா நாங்கள்?
காங்கிரசாரை நான் கேட்கிறேன்! அந்நியனாகிய வெள்ளையனுக்கு நாம் அடிமையாக இருக்கவேண்டும் என்றாஅல்லது அவன்போக வேண்டாமென்றாநான் சொல்லுகின்றேன்? தேர்தலுக்குக் கூட நாங்கள் நிற்கவில்லையே! எங்களுக்குவேண்டியதெல்லாம் நமக்கு இருக்கும் சூத்திரப் பட்டம்ஒழிய வேண்டும். நமது நாட்டைவேறு எந்தநாட்டானும், ஆரியனும் சுரண்டப்படக்கூடாது. நாடிமுத்துவோ, வடபாதி மங்கலம் மைனரோ, காமராஜரோமற்றும் எந்தத்திராவிடரோ சூத்திரர்களாகஇருக்கக் கூடாதுஎன்பதுதான் எங்கள் கவலை.

 

காங்கிரசிலுள்ள திராவிடத் தோழர்களே, ஏன் எங்களுக்குஇடையூறு செய்கின்றீர்கள்? வெள்ளையன் எங்களுக்குவேண்டாம், அவன்எதற்கும் எங்களுக்குத்தேவையில்லை. நாட்டை ஆண்டு வந்த நாங்கள்வெள்ளையன் வந்தபிறகுபியூனாக, பட்லராக, கான்ஸ்டேபிளாக இருக்கின்றோம். ஆனால் பிச்சை எடுத்தக்கூட்டத்தார், இன்று ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக, அட்வகேட்ஜனரலாக, திவானாக, மந்திரியாக, சங்கராச்சாரியாக, பகவான்களாகஇருக்கின்றனர்.

 

பார்ப்பனர்கள் ஜட்ஜ் முதலியபெரிய பதவிகளில்இருக்கின்றார்கள். அதனால் அவர்களுக்குவெள்ளையன் இருப்பதால்நஷ்டமொன்றுமில்லை. எங்களுக்குத்தான் முதலில் வெள்ளையன் வெளியே போகவேண்டுமென்றகவலை. ஏனெனில்வெள்ளையனுக்கும் ஆரியனுக்கும் நாங்கள் தான் அடிமைகளாகஇருக்கின்றோம். காங்கிரஸ் தோழர்களே! எங்களைச் சந்தேகிக்கவேண்டாம். வெள்ளையன்வெளியேறினால், பார்ப்பானுடைய உயர்வுக்கும், நமது தாழ்மைக்கும்அறிகுறியாகிய உச்சிக்குடுமி பூணூல் ஆகியவைகளைக் காங்கிரசிலுள்ளதிராவிடத் தோழர்களாகியநீங்கள் தான்கத்திரிக்கப் போகின்றீர்களென்று ஆரியனுக்கும்தெரியும். ஏன்? அதுபாடுபடாத கூட்டம். 'கடுகளாவது நாங்கள் உங்கள்விரோதிகளல்ல.' அணுகுண்டு காலத்தில், இந்த அதிசயகாலத்தில் நீங்கள்இதை உணரவில்லையென்றால்பின்பு எப்போழுதுநீங்கள் உணரப்போகின்றீர்கள். எச்சில் காப்பிக் கடைகளில் திராவிடன்நுழையக் கூடாதுஎன்று இந்தக்காலத்திலா சொல்லுவது? நாம் பாடுபடுகின்றோம். மண்வெட்டி எடுத்துப்  பூமியைத்திருத்தி உழுதுபயிரிட்டுப் பாடுபடுகின்றோம். அப்படியிருக்கஏன் நமக்குஇந்த இழிவு? யாரை நாம்வஞ்சித்தோம்? இந்த மானமற்றத் தன்மை போவதாகநாம் பாடுபட்டால், நாம் துரோகிகளா?

 

அகிம்சையே தங்கள் அடிப்படைக்கொள்கை என்றுபெருமை பேசியகாங்கிரஸ் பதவிஏற்புக்குப் பிறகு எங்கள் மாநாட்டுப் பந்தல்கள்நெருப்புக்கிரையாக்கப்பட்டன. கண்போனது கால்வெட்டப்பட்டது. அகிம்சா மூர்த்திகளாகிய காங்கிரஸ்காரர்களே! இந்தக் கொடுமைகளை நீங்கள் செய்யலாமா? இது நேர்மையா? சிந்தித்துப் பார்த்து நீங்களே தீர்ப்பளியுங்கள். காங்கிரஸ்காரர்களை விட நாங்கள் பின்வாங்கியவர்களா? நாங்கள் அப்படியே செய்தால் நாடுஎன்ன கதியாகும்? திராவிடர்களுக்குத்தானே கஷ்டம் ஏற்படும்.

 

கம்யூனிஸ்ட் தோழர்களே! எங்களிடத்தில்உங்களுக்கு ஏன் சந்தேகம்? கம்யூனிஸ்ட் காங்கிரஸ்காரர்களால்எங்களுக்கு எவ்வளவு தொந்தரவு, வெள்ளையன் வாழவேண்டுமென்றா நாங்கள் சொல்லுகின்றோம்? சுயராஜ்யம் வந்துவிட்டதாகச்சொல்லிக் கொள்ளும்காங்கிரசார் சுயராஜ்ய காலத்தில் இப்படிச் செய்தால்இதை மக்கள்எப்படிச் சகிப்பார்கள்? காந்தியார்கூட சொல்லிவிட்டாரே, "வெள்ளையன்மேல் சந்தேகம்வேண்டாம், அவன்நல்லவனாகி விட்டான்" என்று! இதுதானா சுயராஜ்யம்?

 

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியார், மில்லிலும், எஞ்சினிலும் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களையே தொழிலாளர்களர்களாகக்கருதுகின்றார்கள். சரீரத்தினால் பாடுபடும், சூத்திரப்பட்டம் தாங்கிய நாலுகோடி மக்களும் தொழிலாளர்களல்லவா? சூத்திரனைக் கூலி இல்லாமல் பார்ப்பனன் வேலைவாங்கலாம் என்றுமனுதர்ம சாஸ்திரம்சொல்லுகின்றதே, இது கடவுளின் கட்டளையாம். திராவிடச்சங்கம் என்றால்சூத்திரன் சங்கம்என்றுதானே கருத்து? இதற்குத்தானே, இப்படிச் சொல்ல வெட்கப்பட்டுத்தானே பார்ப்பனரல்லாதார் சங்கம் என்றும் சொன்னோம்? ஏன் இந்தஇழிவான பெயர்கள்நமக்கு? பார்ப்பனன்வேண்டுமென்றால் தங்கள் சங்கத்தைச் சூத்திரனல்லாதான் சங்கம் என பெயர் வைத்துக்கொள்ளட்டுமே. நாம் ஏன் நம்மை பார்ப்பனரல்லாதான்என்று அழைத்துக்கொள்ள வேண்டும்? நமக்குச் சொந்தப்பெயரில்லையா? நாம் திராவிடர்கள் அல்லவா?

 

பிராமணன் உயர்வானவனென்று எக்ஞவல்யர், நாரதர், பராசரர்சொன்னது இன்றுஇந்து சட்டமாகக்காட்சியளிக்கின்றதே. சட்டத்திலே, சாஸ்திரத்திலே, நடத்தையிலே, பிறவியிலே நாம் சூத்திரராயிற்றே. "கடவுளாலே கொடுக்கப்பட்டது" என்று சொல்லப்படும்இந்தச் சூத்திரப்பட்டத்தைத் தாங்கி நிற்பவர்கள் கஷ்டப்பட்டு வேலைசெய்யும் தொழிலாளர்களாகியதிராவிடர்களல்லவா? நாம் எப்பொழுதுஇந்தச் சூத்திரப்பட்டத்தைஒழிப்பது?

 

கம்யூனிஸ்ட் தோழர்களே! சூதுகள், தந்திரங்கள் ஒழியவேண்டும். நயவஞ்சகமாக இவ்வளவு நாள்நடந்த இந்தஆட்சி பிரிட்டிஷ்ஆட்சியா? இதுபிரிட்டிஷ் நாட்டு ஆட்சி அல்ல. இந்தப்பேதங்கள் அங்கேயில்லை. பார்ப்பனர் நூற்றுக்கு நூறு வாழ வசதிசெய்து கொடுத்ததுஇந்த ஆட்சி. சூத்திரன் படித்தால்ராஜாவுக்குக் கேடு, பட்டத்துக்குக் கேடு என்றுமனுதர்ம சாஸ்திரம்சொல்லுவதுபடி நடந்தது இந்த ஆட்சி பிராமணன்உடலால் உழைக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான்அவனுக்கு ஜட்ஜூ(நீதிபதி) முதலியஉயர்ந்த உத்தியோகங்கள்கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. வெள்ளையன் பார்ப்பானுக்குஉடந்தையாக இருக்கின்றான். இது வெள்ளைஆரியனுக்கும், மஞ்சள் ஆரியனுக்கும் உள்ள ஒப்பந்தம்தான்இனி ஏற்படப்போவதுகூட அந்தஒப்பந்தம்தான். மற்றப் பேர்களெல்லாம் தந்திரம் இதைஇரண்டு வருடத்துக்குமுன்பே நான்சொல்லி விட்டேன். அம்பேத்கரும், ஜின்னாவும் இப்பொழுது சொல்லுகிறார்கள். இன்றைய சமுதாய அமைப்பைக் காப்பாற்றுவதுதான்சுயராஜ்யம் இதற்கு ஒரு உதாரணம் திருவையாற்றிலே, சாப்பாட்டில் பேதம் கூடாது என்று சொன்னகாலத்திலே, மகாகனம் சாஸ்திரியார், பி.எஸ். சிவசாமி ஐயர், டி.ஆர். வெங்கட்ராம சாஸ்திரியார் முதலியோர்"நாம் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை மீறுகின்றாயே" என வெள்ளையனைக்கேட்டார்கள். இதைத்தான் நாம் உடைக்க வேண்டும்.

 

வெள்ளையன் இந்த நாட்டைவிட்டுப் போய்விடுகிறேன்என்று சொல்லுவது, மற்ற வல்லரசுகளிடம்அவன் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தம். சண்டை நீங்கியவுடன்அவரவர்கள் நாட்டைஅவரவர் நாட்டைஅவர்களிடம் விட்டுவிட வேண்டும் என்று நிபந்தனைசெய்து கொண்டார்கள். அந்தப்படி அமெரிக்கன், பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டை விட்டுவிட்டான். அதைப்போலவே பிரஞ்சுக்காரனும்வியட்நாம் நாட்டைவிட்டுவிட்டான். ஆனால் நமது நாட்டை நம்மிடம்விடாமல் வெள்ளையன்தந்திரம் செய்கிறான். காங்கிரஸ் ஏன்அவனிடம் பேரம்பேசுகின்றது? நாட்டை ஆள நமக்குத் தகுதிஇல்லையா? நாட்டில்ஆட்சிக்கு முட்டுக்கட்டையாக, ஒற்றுமைக்கு விரோதமாக எவன் ஜாதிப்பட்டம் வைத்திருக்கின்றானோ, எவன் பெயருக்குப்பின்னால் ஜாதியைக்குறிப்பிடும் வால் வைத்திருக்கின்றானோ அவனுக்கு 6-மாததண்டனை விதிக்கட்டுமே!

 

பெருவாரியான ஜாதிமத பாகுபாடுள்ளநாட்டிலே ஒரேகொள்கையுடைய ஒரு இனம் அதுவும் நூற்றுக்கு60-க்கு மேல்மெஜாரிட்டியாகவும் இடத்தைத் தங்களுக்கெனமுஸ்லீம்கள் தனியே பிரித்து கொள்ளுகிற தென்றால்இதில் என்னதவறு? இதுஎன்ன முட்டுக்கட்டை? நாடு என்னபிளந்துபோகும்? நாடு என்ன வெடித்துப்போகும்? இதற்கு எதிர்ப்பு இருக்கின்றது என்றால்இது வெள்ளையனும்ஆரியனும் உண்டாக்குகிறகலகம். இங்குஇருக்கின்ற பிணக்கு, ஆபாசம் வெள்ளையனுக்குத் தெரியாதா? பார்ப்பான் என்று ஒரு ஜாதியும், பறையன்என்று ஒருஜாதியும் இருப்பதும், ஹோட்டலுக்குள் ஒரு ஜாதிக்காரன் போகக்கூடாது என்பதையும்பார்த்து வெள்ளைக்காரன்சிரிக்கமாட்டானா?

 

                                      ---------------------- கும்பகோணத்தில்18.08.1946-ஆம் தேதி காங்கேயன் பார்க்கில் நடைபெற்றபொதுக்கூட்டத்தில் பெரியார் .வெ.ரா. உரை   "குடிஅரசு" தலையங்கம், 09.10.1946

 

   

அம்பேத்கரும் நானும் - பார்ப்பனரல்லாதவர்கள் எதிரியா? - எதற்கும் பார்ப்பானை அழைக்காதீர்!

 

எதற்கும் பார்ப்பானை அழைக்காதீர்!மறைந்த பாபாசாகிப் டாக்டர்அம்பேத்கர் அவர்களும், நானும் நெடுநாள்களாக நண்பர்கள்என்பது மாத்திரமல்ல. பலவிஷயங்களில் எனது கருத்தும் அவரது கருத்தும்ஒரே மாதிரியாகத்தான்இருக்கும். சாதி ஒழிப்பு என்ற விஷயத்தில்மாத்திரமே நாங்கள்ஒத்தக் கருத்துடையவர்கள்என்பது அல்ல. இந்து மதம், இந்து சாஸ்திரங்கள், இந்துக் கடவுள்கள், தேவர்கள் என்பவர்கள்பற்றிய இந்துமதப்புராணங்கள் இவைகளைக் குறித்தும்கூட எங்கள் இரண்டுபேர்கருத்தும் ஒரேமாதிரியாகத்தான் இருக்கும். அது மட்டுமல்ல, அவற்றைப்பற்றி நான்எவ்வளவு உறுதியாகவும், பலமாகவும் என்அபிப்பிராயங்களைக் கொண்டிருக்கின்றேனோ அவ்வாறுதான் அவரும் மிக உறுதியாகவும், பலமாகவும் இலட்சிங்களைக்கடைப்பிடித்தார். உதாரணமாகப் பார்ப்பனர் போற்றிப் பிரச்சாரம்செய்யும் கீதைஎன்பதை "முட்டாளின் உளறல்" என்று சொன்னவர்!

 

இப்படிச் சில விஷயங்களில்மாத்திரமல்ல. பல விஷயங்களில் டாக்டர் அம்பேத்கர்அவர்கள் எந்தஅபிப்பிராயத்தைக் (கருத்தைக்) கொண்டிருந்தாரோஅதே அபிப்பிராயம்(கருத்து) தான்எனக்கும் இருந்துவந்தது. பலவிஷயங்களில் நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் கலந்து கொள்ளாமலேயேஅந்தப்படி அபிப்பிராயம்கொண்டவர்களாக இருந்து வந்தோம். சந்தர்ப்பம் கிடைத்தபோதுநானும் அவரும்எங்கள் இருவருடையஎண்ணங்களையும் கருத்துகளையும் பரிமாறிக் கொள்ளுவதும் உண்டு.

 

உதாரணமாக பர்மாவில் (தற்போதுமியான்மர் நாடு) நடந்த உலகபுத்தர்கள் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள நாங்கள்போயிருந்தபோது அம்பேத்கர் அவர்கள் என்னைப் பார்த்து, "என்ன இராமசாமி! இப்படிப் பேசிக் கொண்டேஇருப்பதால் நாம் என்ன பலன் ஏற்படமுடியும்? வா! நாம் இரண்டுபேரும் புத்தமார்க்கத்திலே சேர்ந்துவிடுவோம்" என்றார். நான் சொன்னேன், "மிகவும் சரி, இப்போது முதலில் நீங்கள்சேருங்கள். நான் இப்போது சேருவது என்பதுஅவ்வளவு ஏற்றதல்ல. ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டில்நான் இப்போதுசாதி ஒழிப்பைப்பற்றித்தீவிரமாகப் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றேன். இந்தகடவுள்கள் எனப்படும்விநாயகர், இராமன்சிலைகளை உடைத்தும்எரித்தும் இந்துமதத்திலுள்ள பல விஷயங்களைப் பற்றியும் இப்போதுமக்களிடையே எடுத்துச் சொல்லிப் பிரச்சாரம் செய்வதுபோல் அப்புறம்செய்ய முடியாது. ஓர் இந்துவாகஇருந்து கொண்டுஇப்படிப் பேசுவதனால்என்னை யாரும்நீ அதைச்சொல்லக்கூடாது என்று தடுக்க உரிமை கிடையாது. ஆனால் நான்இன்னொரு "மதக்காரனாக" இருந்தால்அப்படிப்பட்ட வசதி எனக்கு இருக்க முடியாது. ஆகவே நான்வெளியில் இருந்துகொண்டேபுத்த மார்க்கத்தைப்பிரச்சாரம் செய்து வருகிறேன்" என்பதாகச் சொன்னேன்.

 

என் பிரச்சாரத்தில் சாதிஒழிய வேண்டுமென்றுமாத்திரம் நான்சொல்லவில்லை. அதற்கு முக்கிய அடிப்படை சாதி, மதம், ஆதாரம்ஒழிய வேண்டும்என்றுதான் நானும்சொல்லி வருகிறேன். அவரும் அப்படித்தான்சொன்னார்.

 

டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள்புத்த மார்க்கத்தில்சேரும்போது என்னென்ன பிராமணம் (உறுதிமொழி) எடுத்துப்படித்தாரோ (இராமனையும், கிருஷ்ணனையும், கடவுள்களாக வணங்கமாட்டேன் என்பன போன்றவைகள்) அவைகளைத்தான்நான் எங்கள்நாட்டில் சுமார்20, 25-வருட காலமாகச் சொல்லிவருகிறேன். அதனால்தான் எங்கள்நாட்டில் பத்தாயிரக்கணக்கானமக்கள் இராமனையும், பிள்ளையாரையும் கொளுத்தியும் உடைத்தார்கள். இந்தப் பிராமணத்தில்உள்ள பலவிஷயங்கள் எனக்குப்பல வருஷங்களுக்குமுன்பே தோன்றியவைதான். அவைகளை எங்கள்பிரச்சாரமாகவே செய்து வருகிறோம். இதைப் படித்துவிட்டுநான் சொல்லவில்லை. எப்படியோ எங்களுக்குஅப்படித்தான் அபிப்பிராயம் தோன்றியது.

 

புத்தர் கொள்கை கடவுளைஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. ஆத்மா என்ற ஒன்றையும்ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. அறிவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துஅதன்படி நடஎன்று சொல்லுகிறஒரு மார்க்கமாகும்.

 

நேற்று நான் தங்கிருந்தஇடத்தில் ஒருபார்ப்பனர் என்னை வந்து சந்தித்தார். அவர்கேட்டார், "நீ மதங்களைப் பற்றிக் கண்டித்துப்பேசுகிறாயே! புத்த மார்க்கத்தில் சேரச் சொல்லிமக்களைப் பார்த்துச்சொல்லுகிறாயே! அதுவும் ஒருமதம் தானே" என்று. அதற்கு நான்சொன்னேன், "அப்படிப் பித்தலாட்டமாக மக்களிடம் நீங்கள்(பார்ப்பனர்கள்) சொல்லி அப்படி அவர்களை ஆக்கிவைத்திருக்கிறீர்கள்" என்பதாகச் சொன்னேன்! அதற்கு அவர்சொன்னார், ஏன்அதில் 'புத்தர்சரணம் கச்சாமி; தர்மம் சரணம்கச்சாமி; சங்கம்சரணம் கச்சாமி' என்று சொல்லுகிறார்களே" என்றார். அதற்குநான் சொன்னபதிலை எடுத்துவிளக்கினால் அது ஓரளவு பயன்படும் என்றுநினைக்கிறேன்.

 

"புத்தம் சரணம் கச்சாமி" என்பது ஒன்றும்மூடநம்பிக்கைத் தத்துவம் அடங்கியதல்ல, "நீ யாரைத்தலைவனாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாயோ, அவனிடத்தில் உண்மையாகநடந்து உறுதியோடுபின்பற்று" என்பதாகும். "நீ தலைவனைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்குமுன் நன்றாகத்துருவித் துருவிப்பார்த்து ஆராய்ந்துதேர்ந்தெடுத்து விட்ட பிறகு அவனது கட்டுப்பாட்டுக்குஅடங்கி அவனைப்பின்பற்ற வேண்டும்" என்ற நல்லொழுக்கந்தான்அது போதிக்கிறது. தலைவன் என்றுநீ ஒருவனைஏற்றுக் கொண்டால்அவனுக்குக் கீழ்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்பதுதானே ஒழியவேறில்லை. மற்றும்புத்தம் என்பதுஉன் புத்தியைகுறிப்பதேயாகும்.

 

அதுபோலவே "தர்மம் சரணம்கச்சாமி" என்பதற்குப் பொருள் "நீ ஏற்றுக்கொண்டுள்ளகர்மங்களைக் - கொள்கைகளை (Principles) உண்மையானமுறையில் பக்திசெலுத்திக் கடைபிடித்து வரவேண்டும். அந்தக் கொள்கைக்குமாறாக நடக்கக்கூடாதுஉறுதியோடு அவைகளைப்பின்பற்ற வேண்டும்" என்பதுதான்.

 

மூன்றாவதாக "சங்கம் சரணம்கச்சாமி" என்பது. "நீ நல்லபடி யோசித்துசேர்ந்திருக்கிற ஸ்தாபனத்தை மரியாதைப் பண்ணிப் பாதுகாக்கவேண்டும். அதற்குஎந்தவித இழுக்கும்வராத வண்ணம்நீ நடந்துகொள்ள வேண்டும். ஸ்தாபனத்தின் பெருமையை நீ கருத வேண்டும்" என்பதுதானேயொழிய வேறில்லை.

 

ஆகவே இந்த மூன்றுக்கும்அர்த்தம் (பொருள்)

 

நீ உன் தலைவனைமதி!

 

உன்னுடைய கொள்கைகளை உறுதியாகப்பின்பற்று!

 

உன் ஸ்தாபனத்திற்கு மரியாதைசெய்து பாதுகாத்துவா! என்பதாகும்.

 

இவர்களெல்லாரும் உங்கள் புத்தநெறிக்கு மரியாதைக்கொடுத்து அதுஎல்லோரும் கொள்கைகளைஏற்றுக் கொண்டுபுத்த மார்க்கத்தைக்கடைப் பிடித்துஒழுகுவது என்பதுஅறிந்து நான்மிகவும் மகிழ்ச்சிஅடைகிறேன். மற்றக் கொள்கைகளுக்கு நீங்கள் இடங்கொடுக்கக்கூடாது. பார்ப்பன இந்துமதக் கொள்கைகளை மறந்தும்உள்ளே புகவிடக்கூடாது.

 

எல்லோரும் டாக்டர் அம்பேத்கர்அவர்களைப் பின்பற்றுகிறீர்கள்என்பதில் பெரும்மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மற்றெல்லா பிற்பட்டமக்களும் இந்தமாதிரியான நிலைக்குவருவதற்காக மிகவும் பாடுபட வேண்டும்.

 

நீங்கள் இந்த மாதிரிஇருப்பதற்காகப் பார்ப்பானும் இந்த அரசாங்கமும் உங்களுக்குமிகவும் தொந்தரவு- தொல்லைகள் தரக்கூடும். அவை எல்லாவற்றையும் நீங்கள்மிகவும் பொறுமையோடுசகித்துக் கொள்ளவேண்டும். ஏனென்றால்இன்றைய அரசாங்கம்இந்து மதபார்ப்பன ஆட்சியாகும்.

 

உங்கள் வசதி ஓரளவுஅரசாங்கக் கொடுமைக்குத்தியாகம் செய்தாவதுஇந்தக் கொள்கைகளைப்பரப்ப நாம்உறுதியோடு பாடுபடமுன்வர வேண்டும்.

 

நம்மிடையே பல சாதிகள்இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டாலும் உண்மையில்பல சாதிகள்கிடையாது. நாம்இரண்டே சாதிகள். ஒன்று பார்ப்பனர்கள்இன்னொன்று சூத்திரர்கள். அவ்வளவுதான் மதப்படியும், சாஸ்திரங்கள்படியும்நாம் இரண்டேபிரிவுகள் தான்அவைகளில் பிற்படுத்தப்பட்டமக்கள் பஞ்சமர்கள்தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் என்ற பிரிவெல்லாம் இல்லை. இவை பார்ப்பனர்நலனுக்கு ஆக, தொழில் காரணமாகஎன்று பிரித்தபிரிவுகளேயாகும். இவை பிறவி சாதிகள் அல்ல. இதை நீங்கள்நன்றாக உணரவேண்டும். நீங்களும் நாங்களும்சூத்திரர் என்றஒரே சாதிதான்.

 

இப்படிப்பட்ட நாம் இப்படிநமது இழிவைப்பற்றிக் கவலைப்படாமல்இருப்பதற்கு இன்னொரு காரணம். நம்மில் அநேகர்அதிகாரத்திற்கு ஆசைப்பட்டு அதிகாரத்தைக் கைப்பற்ற வேண்டும்என்ற ஆசையினால்துணிவுடன் இதைஎடுத்துச் சொல்லாமல்பயந்து தங்கள்சுயநலத்திற்கு எதையும் விட்டுக் கொடுத்து விடுகிறார்கள்.

 

ஆசையால் பார்ப்பனர்களுக்குப் பதவி அதிகாரத்திற்கு அடிமையாகிவிடுகிறார்கள். அப்படிப் போகிறவர்களைப்பற்றி எனக்குக்கவலை இல்லை. ஆனால் அதன்மூலம் நமதுகொள்கைகளை விட்டுக்கொடுத்துவிட்டு வருகிறார்களே என்பது குறித்துத்தான் எனதுகவலை எல்லாம்.

 

எனக்கு இப்போது 80-வயதுஆகிறது. நான்இன்னும் எத்தனைநாளைக்கு இருக்கமுடியும்? ஆச்சுமுதல்மணி (Firest Bell) அடித்துவிட்டது. இன்னும்எத்தனை நாளைக்குநான் இருக்கமுடியும். இனிவாழ்க்கையில் இதைவிட வேறு இலட்சியம் இருக்கமுடியாது.

 

சம்பத் பேசும்போது என்னைப்பற்றி ரொம்பவும்அதிகமாகச் சொன்னார். அவர் எனக்குஅண்ணன் மகன்ஆகும். தகப்பனாரைப்பெருமைப்படுத்தும் முறையில்தான் அப்படிச்சொன்னாரே தவிரஉண்மையில் நான்அவ்வளவு பெருமைக்குஉரியவன் அல்ல.

 

எங்கள் நாட்டைப் பொறுத்தவரைபார்ப்பனர்கள் பொது வாழ்க்கையில் வெளிப்படையாக எந்தவிதச்செல்வாக்கும் பெற முடியாத அளவுக்கு நாங்கள்அங்கே ஆக்கிவைத்துவிட்டோம். இங்கே அவர்கள் தன்மை பற்றித்தக்கப் பிரச்சாரம்இல்லாததால் லக்னோவில் பார்ப்பனர் கலவரம் செய்யக்கொஞ்சம் தைரியம்வந்தது. ஆனால்எங்கள் பக்கத்தில்அவர்கள் எங்களைக்கண்டு நடுங்குகிறநிலையில் இருக்கிறார்கள். பல இடங்களில்பார்ப்பனர்கள் தனியாக நடக்கத் தயங்குவார்கள்.

 

பார்ப்பனர்கள் கொஞ்சம் பேர்தான்என்றாலும் கட்டுப்பாடாகநம் மீதுதப்புப்பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். எங்கள்தமிழ் நாட்டில்எங்கள் கட்சியைப்பார்ப்பானை எதிர்க்கிற கட்சி (Anti Brahimin movement) என்றே அழைக்கிறார்கள்.

 

அந்த அளவுக்கு நாங்கள்பக்குவப்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம்.

 

எங்கள் கட்சியின் முக்கியமானதிட்டங்களில் ஒன்று பார்ப்பனரல்லாத மக்களாகிய நாம்யாரும் பார்ப்பான்கடைக்குச் சென்றுஎதுவும் வாங்கக்கூடாதுஎன்பதாகும்.

 

எந்தவிதச் சடங்குகளுக்கும் நாங்கள்பார்ப்பானை அழைப்பதில்லை. அதனால்தான் நிறைய பார்ப்பனர்கள்எங்கள் தமிழ்நாட்டைவிட்டுஇங்கு வந்துவிட்டார்கள். மேலும் வரவாய்ப்புத்தேடிக் கொண்டுஇருக்கிறார்கள். நான் உங்களுக்குச் சொல்லுவதும் இதுதான். நீங்கள் கூடுமானவரைஎல்லா விதத்திலும்பார்ப்பனர்கள் விலக்க வேண்டும்.

 

பசி, உயிர் போகிறதுஎன்றாலும் கூடபார்ப்பான் கடையிலிருந்து எதையும் வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது. அதில்நமக்கு உறுதிவேண்டும். பார்ப்பன புறக்கணிப்பை(பகிஷ்காரத்தைத்) தீவிரப்படுத்துவதே எனது அடுத்த திட்டமாகஇருக்கும்.

 

உங்களுக்கும் சொல்ல வேண்டியதுஇன்னொன்றும் உண்டு. அநேக மக்கள் தாழ்த்தப்பட்டமக்களில் தவறாகநினைக்கிறார்கள். பார்ப்பனரல்லாத மக்கள்தான் தங்கள் எதிரிகள்என்றும் பார்ப்பனர்கள்கூட அல்லவென்றும்! இது மிகவும்தவறான எண்ணமாகும். இதற்குக் காரணம்பார்ப்பன ஆட்சியில்பல ஆதிகாரங்களும், பண விநியோகமும்இருப்பதால் பார்ப்பானுக்கு நல்ல பிள்ளையாகவும், அவனதுவிஷமப்பிரச்சாரத்தை நம்புவதும் ஆகும். நாங்கள் வேறுஎன்றும் நீங்கள்வேறு என்றும்எண்ணக் கூடாது. சூத்திரர்கள் ஒரு இனமாக இருந்தால் தங்களுக்குஆபத்து என்றுகருதி பலஇனம் ஆகஆக்கிவிட்டார்கள்.

 

ஆகவே இப்படியெல்லாம் உங்களைஎண்ணும்படி வைப்பது பார்ப்பனர்கள் சூழ்ச்சிதானேயொழிய வேறில்லை. இப்படிப்பட்ட கருத்தைப் பார்ப்பனர்கள்தான்தூண்டிவிடுகிறார்களே ஒழிய வேறில்லை. இதையெல்லாம் உண்மை என்று நீங்கள் நம்பவேண்டாம்.

 

பார்ப்பான் எதை எதைச்செய்கிறானோ அவற்றையெல்லாம் இவன் (பார்ப்பான் அல்லாதவன்- சூத்திரன்) அவனைப் பார்த்து அதேபோல் செய்கிறானேதவிர வேறில்லை. ஆகவே அவன்(பார்ப்பான்) அதைச் செய்யவில்லை என்றால் மற்றவர்கள்அதைச் செய்யமாட்டார்கள்.

 

ஒரு உதாரணம் சொல்லவிரும்புகிறேன். ஈரோட்டில் எங்கள் தெருவில் தண்ணீர்குழாய் இருக்கிறது. அதில் எல்லோரும்தண்ணீர் எடுக்கவருவார்கள். ஒரு பார்ப்பாரப் பெண் வந்தால்அவள் கையில்ஒரு செம்பில்கொஞ்சம் தண்ணீர்கொண்டு வந்துஅதை அந்தக்குழாய்க்கு மேல் ஊற்றி விட்டுப் பிறகுதான்குடத்தை வைத்துத்தண்ணீர் பிடிப்பாள். அதைப் பார்த்துஎங்கள் பக்கத்துவீட்டு (முஸ்லிம்) சாயபு பொம்பளையும்செம்பில் கொஞ்சம்தண்ணீர் கொண்டுவந்துகுழாய்மேல் ஊற்றிக் கழுவிவிட்டுத்தான் குடத்தை வைத்துதண்ணீர் பிடிக்கிறாள்.

 

முதலாவது பார்ப்பாரப் பொம்பளைதண்ணீர் ஊற்றுவதுமற்றச் சாதிக்காரர்கள்குழாயைத் தொட்டுவிட்டார்களே! தீட்டுப்பட்டு விட்டதே! என்பதற்காக ஊற்றிக் கழுவுகிறாள்.

 

இதைப் பார்த்து அதைஅப்படியே காப்பிஅடித்துச் செய்கிறமற்ற பெண்களுக்குநாம் எதற்காகஇப்படிச் செய்கிறோம்என்று தெரியாமலேயேசெய்து கொண்டுவருகிறார்கள். அதுபோலத்தான் பார்ப்பனரல்லாதாரில்சாதி வெறியும், பிற்போக்கு மனப்பான்மையும் கொண்டுள்ளவர்நிலைமை அவர்களதுஇந்த மாதிரியானநடத்தைக்குக் காரணம் அறியாமையும், பார்ப்பானைப் பார்த்துக்காப்பி அடிப்பதுமேதவிர, அகம்பாவம்(பார்ப்பனர்களைப்போல்) கிடையாது. சொல்லிக்கொடுக்கும் வாத்தியாரைச் சரிப்படுத்தினால்மாணவன் தானேசரிப்பட்டு விடுவான்! ஆகவே இதற்காக நீங்கள்பெரும் அளவுஉங்கள் நேரத்தைச்செலவழிக்க வேண்டியதில்லை.

 

பார்ப்பான்தான் நமக்கு முக்கியஎதிரி. பார்ப்பனமதம், பார்ப்பனபுராணங்கள், பார்ப்பன சாஸ்திரங்கள், பார்ப்பனக் கடவுள்கள்இவை தான்நமக்கு எதிரிகளேயொழிய வேறில்லை. "பார்ப்பனரல்லாதார் அல்ல நமக்குஎதிரிகள்" என்பதை ஆதிதிராவிடர் ஆகிய நீங்கள்தெளிவாக உணரவேண்டும்.

 

ஆகவே நீங்கள் இவற்றைநன்றாக ஞாபகத்தில்வைத்துக் கொண்டுஇதற்காகப் பாடுபடவேண்டும். அப்போதுதான்நமது இழிவுஒழியும் என்றுகூறி இந்தவரவேற்புக்காக உங்களது அன்பிற்காக எனது மனமார்ந்தநன்றியறிதலைத் தெரிவித்து முடித்துக் கொள்ளுகிறேன்.

 

               --------------------------- 15.02.1959 அன்று புதுடெல்லி அம்பேத்கர்பவனத்தில் பெரியார்.வெ.ரா. சொற்பொழிவு. "விடுதலை", 22-02-1959

   

தாழ்த்தப்பட்டோரும் திராவிடர் கழகமும்!

 

தாழ்த்தப்பட்டோரும் திராவிடர் கழகமும்!தோழர்களே, இன்று யான்கூறப்போகும் கருத்துகள் சில பேருக்குப் பிடிக்காமலிருக்கும். எனினும் தாழ்த்தப்பட்டோர்பெரும்பான்மையோராகக் கூடியிருக்கும் இக்கூட்டத்தில்அம்மக்களின் முன்னேற்றத்தைப் பற்றி மட்டுமே இன்றுபேச ஆசைப்படுகிறேன்.

 

இன்று நம் நாட்டில்தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இருந்துவரும் இழிநிலையை ஒழித்து, மற்ற சமுதாயம்போன்று வாழவேண்டுமானால், அம்மக்களின் பேரால் உள்ள பெடரேஷன்தீவிர கொள்கையுடையதாயிருத்தல்வேண்டும். எக்காரணத்தாலோஅவ்வாறில்லை. அதைப்பற்றி யான் குறைவாகவோ வேறுவிதமாகவோ பேசஇஷ்டப்படவில்லையென்றாலும், திராவிட நாட்டிலுள்ளதாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் இழிவுப் பட்டமும், தொல்லைகளும்தீர்க்கப்பட வேண்டுமானால் திராவிட இயக்கத்தினால் தான்முடியுமேயன்றி வேறில்லை ஏன்? திராவிடர் கழகம்என்ற ஒன்றுதான்இந்நாட்டில் பார்ப்பான் என்ற ஒரு சுயநலஏமாற்றுக் கூட்டமும்பறையன் என்றபேரால் உழைத்துஉழைத்து எலும்புக்கூடுபோன்ற தோற்றத்துடன்ஒரு பெருங்கூட்டமும்இருக்கக்கூடாதென்று திட்டம் வகுத்துநடைமுறையில் உருவான போராட்டமும் நடத்தி வருகிறது. இப்படிக் கூறுவதால்என் நண்பர்டாக்டர் அம்பேத்கர்அவர்களால் உங்களுக்குபலன் ஒன்றும்கிடைக்காது என்று கருதுவதாக நீங்கள் நினைக்கவேண்டாம். உங்களுக்குஅவரால் அல்லதுஅவரது பெடரேஷனின்தொண்டினால் ஒரு சிலருக்குப் பதவி, உத்தியோகம்கிடைக்கலாம். ஆனால், பஞ்சமன், பறையன் என்றுசட்டத்திலிருப்பதை ஒழிக்க முடியாது. அந்த இழிநிலைஒழித்து உங்களைமனிதத் தன்மையடையச்செய்யப்போவது திராவிடர் கழகம் ஒன்றுதான் என்பதைவெளிப்படையாக ஒளிவு மறைவின்றி எச்சரிக்கை கூறுகிறேன்.

 

என் நண்பர் ஓமத்தூரார்கூடத்தான் இன்றுமுதன் மந்திரி, தோழர் பக்தவச்சலம், சுப்பராயன், கோபால் ரெட்டியாரும் தான் மந்திரிகள். தோழர் சிவஷண்முகம்சட்டசபைத் தலைவர். முனுசாமிப்பிள்ளை மாஜி மந்திரி, தோழர் சிவராஜ்மேயராகவும் இருந்தார்; மத்திய சட்டசபை மெம்பருங்கூடஆனால், இவ்வளவிருந்தும்இன்றைய இந்துலாசட்டப்படி இவர்கள்அனைவரும் பஞ்சமரும்சூத்திரருந்தானே? அதில் ஏதாவது மாற்றமடைந்ததா? எனவே, நமது திராவிடஇனத்துக்கு இன்று வேண்டுவது பதவியல்ல; பார்ப்பனியத்தால்பாதாளத்தில் அழுத்தப்பட்டுள்ள நம் இனத்திற்குப் புத்துணர்ச்சியைக்கொடுக்க வேண்டியபுரட்சியை நாம்செய்ய வேண்டும். அவ்வித புரட்சிக்கொள்ளையைத்தான் இன்று திராவிடர் கழகம் மேற்கொண்டுதற்போதுள்ள வசதிக்கேற்ற அளவு பணிபுரிந்து வருகிறது.

 

எனதருமை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களே, இன்று நீங்கள்முஸ்லீம்களை விட முன்னணியிலிருக்க வேண்டியவர்கள். முஸ்லிம்களுக்குஇனஉணர்ச்சி என்ற முறுக்கையேற்றியது எது? தனித்தொகுதி என்றதத்துவமே. உங்களுக்கும்அவ்வாறே அளிக்கப்பட்டதைகாந்தியாரின், காங்கிரசின், பார்ப்பனியத்தின்சூழ்ச்சிக்கும், மிரட்டலுக்கும், தயவுக்கும்டாக்டர் அம்பேத்கரிலிருந்துகாலஞ்சென்ற என் நண்பர் எம்.சி. ராஜா வரையில்ஏமாந்து போனார்கள். இதனால் உங்களின்முன்னேற்றத்திற்குக் கிடைத்த நல்லஅரசியல் வாய்ப்பைத்தற்கொலை செய்துகொண்டதாயிற்றே தவிர வேறில்லை. தனித் தொகுதியிருப்பதால்தான் முஸ்லிம்களின்உண்மைப் பிரதிநிதிகள்இன்று சட்டசபையிலிருந்துஅவர்களின் இனத்துக்காகபாடுபடுகிறார்கள். ஆனால், கூட்டுத்தொகுதியால் பிரதிநிதிகள் முதல் தேர்தலில் பெருவாரியானஓட்டுப் பெற்றும்இரண்டாவது தேர்தலில்காங்கிரசுக்கு கையாள்களாக இருக்கும், சமய சஞ்சீவிகளாகஇருந்து வருபவர்கள்வெற்றி பெறநேர்ந்தது. இதை நான் கூறத் தேவையில்லைஇன்று சட்டசபையிலுள்ளதாழ்த்தப்பட்ட மேம்பர்கள் காங்கிரசின் கைப்பாவைகளாகத்தானே இருந்து வருகிறார்கள்? இது மட்டுமல்ல; அப்படித்தானே இருக்க முடியும், காங்கிரஸ் தயவில்செல்பவர்கள்? எனவே, தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தினருக்கு இன்று அவசரமாக வேண்டுவது வயதுவந்தோர் அனைவருக்கும்ஓட்டுரிமையும், தனித் தொகுதியுமேயாகும்.


  தாழ்த்தப்பட்ட தோழர்களில்சிலரும், அவர்களின்தலைவரும் திராவிடர்இயக்கத்தைப் பற்றி மறைமுகமாக தவறான பிரசாரம்செய்து வருவதைப்பற்றிஅடிக்கடி என்னிடம்அந்த மக்களாலேயேபுகார் செய்யப்பட்டுவந்தது. நான்அதைப்பற்றி இதுவரை கவலைப்பட்டதில்லை. இனியும் கூறுகிறேன். தனிப்பட்ட இப்பேர்ப்பட்டவர்களைப்பற்றி நாம்கருத்தில் கூடநினைக்கக் கூடாது


ஆனால், ஒன்றைமட்டும் நினைவில்வைக்க வேண்டுகிறேன்.

 

இந் நாட்டைப் பொறுத்தவரைதீண்டப்படாத மக்களின் உரிமைக்காக கடந்த 30- ஆண்டுகளாகவும்இன்றும் போராடிசில காரியங்களில்வெற்றி பெற்றுமிருப்பதுசுயமரியாதை இயக்கமும், ஜஸ்டிஸ் கட்சியும், அதாவதுஇன்று திராவிடர்கழகம் என்றபேரால் உங்களின்- ஏழைகளின் கட்சியாக விளங்கும் திராவிடர் இயக்கமுமேஎன்பதை மறப்பவனோஅன்றி மறுப்பவனோஇருப்பானாகில் அவன் மனிதத் தன்மையற்றவன் என்றேகூறுவேன். தாழ்த்தப்பட்டமக்களுக்கே பெரிதும் உழைக்கும் திராவிடர் இயக்கத்தைப்பற்றி குழிதோண்டுவதையே அம்மக்களில் ஒரு சிலரின் போக்காகஇருந்து வருகிறது. அவர்களின் உட்கருத்தையும்யான் அறிவேன். ஆனால், திராவிடர்கழகம் அதற்குஇடம் கொடுத்துஏமாந்து விடுமென்றுஎதிர்பார்ப்பது வீணேயாகும்.

 

கடைசியாக ஒன்று கூறஆசைப்படுகிறேன். தாழ்த்தப்பட்டோர் பெடரேஷனில்யான் யாரையும்சேர வேண்டாமென்றுகூறவில்லை. அதில் நம்பிக்கையுடையவர்கள்அதில் சேர்ந்துதிராவிடர் கழகத்தினால்ஏற்படும் நன்மைகளையும்கூடபெற்றுக் கொள்ளட்டும். ஆனால், திராவிடர்கழகத்தில் சேர்ந்துள்ளசேர ஆசைப்படும்தாழ்த்தப்பட்ட தோழர்கள் திராவிடர் கழகக் கொள்கைக்குஏற்பவே நடக்கவேண்டும். கருப்புச்சட்டை அணியவேண்டும். திராவிடர்கழக வெற்றிதாழ்த்தப்பட்டோரின் முக்கிய வெற்றிஎன்பதை மறக்கக்கூடாது.

 

தவிர, நாட்டுப் பிரிவினையொன்றேநம் இனத்தாருக்கும், நாட்டாருக்கும் நன்மை பயக்கும் என்று மற்றும்இந்துமதத்தின் பேரால் நடக்கும் கொடுமைகளையும், இன்றையஆட்சியினரின் போக்கையும் விளக்கிப் பேசினார். தோழர்டி.பி. பழனியாண்டி நன்றிகூற கூட்டம் இரவு 9.30- மணிக்குமுடிவுற்றது.

 

                   ------------------------------- 20.05.1947-இல் தூசூரில் தந்தைபெரியார் அவர்கள்ஆற்றிய சொற்பொழிவு. ”குடிஅரசு”, 21.05.1947

   

More Recent Articles


You Might Like