Referència: DOGC núm. 7365 (09/05/2017) Departament: Ensenyament ORDRE ENS/73/2017, de 26 d'abril, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística. Enllaç: currículum. Això és ...

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for elblogdelpedagog@yahoo.es


"El blog del Pedagog" - 5 new articles

  1. Cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística
  2. Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals
  3. Premis Extraordinaris de Batxillerat 2016-17
  4. Cicle formatiu de grau superior d'organització del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions
  5. Cicle formatiu de grau mitjà de manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions
  6. More Recent Articles

Cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística

Referència: DOGC núm. 7365 (09/05/2017)Departament: EnsenyamentORDRE ENS/73/2017, de 26 d'abril, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística.Enllaç: currículum.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals

Referència: DOGC núm. 7358 (27/04/2017)Departament: EnsenyamentRESOLUCIÓ ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part.Enllaç: convocatòria.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Premis Extraordinaris de Batxillerat 2016-17

Referència: DOGC núm. 7357 (26/04/2017)Departament: EnsenyamentRESOLUCIÓ ENS/876/2017, de 19 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017.Enllaç: convocatòria.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Cicle formatiu de grau superior d'organització del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions

Referència: DOGC núm. 7350 (13/04/2017)Departament: EnsenyamentORDRE ENS/58/2017, de 30 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'organització del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions.Enllaç: currículum.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Cicle formatiu de grau mitjà de manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions

Referència: DOGC núm. 7350 (13/04/2017)Departament: EnsenyamentORDRE ENS/57/2017, de 31 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions.Enllaç: currículum.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

More Recent Articles


You Might Like

Click here to safely unsubscribe from "El blog del Pedagog."
Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy