Referència: DOGC núm. 7438 (22/08/2017) Departament: Ensenyament RESOLUCIÓ ENS/2049/2017, de 28 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per ...

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


"El blog del Pedagog" - 5 new articles

  1. Contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials 2017-18(ref. BDNS 358013)
  2. Cicle formatiu de grau mitjà en artesania de complements de cuir
  3. Cicle formatiu de grau superior de vestuari a mida i d'espectacles
  4. Cicle formatiu de grau superior d'organització i control d'obres de construcció
  5. Escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social
  6. More Recent Articles

Contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials 2017-18(ref. BDNS 358013)

Referència: DOGC núm. 7438 (22/08/2017)Departament: EnsenyamentRESOLUCIÓ ENS/2049/2017, de 28 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 358013).Enllaç: convocatòria.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Cicle formatiu de grau mitjà en artesania de complements de cuir

Referència: DOGC núm. 7426 (03/08/2017)Departament: EnsenyamentDECRET 128/2017, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir de la família professional d'arts aplicades a la indumentària.Enllaç: currículum.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Cicle formatiu de grau superior de vestuari a mida i d'espectacles

Referència: DOGC núm. 7425 (02/08/2017)Departament: EnsenyamentORDRE ENS/183/2017, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Vestuari a Mida i d'Espectacles.Enllaç: currículum.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Cicle formatiu de grau superior d'organització i control d'obres de construcció

Referència: DOGC núm. 7425 (02/08/2017)Departament: EnsenyamentORDRE ENS/182/2017, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Organització i Control d'Obres de Construcció.Enllaç: currículum.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social

Referència: DOGC núm. 7421 (27/07/2017)Departament: EnsenyamentORDRE ENS/164/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.Enllaç: bases.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

More Recent Articles


You Might Like

Click here to safely unsubscribe from "El blog del Pedagog."
Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy