Referència: DOGC núm. 7332 (20/03/2017) Departament: Ensenyament RESOLUCIÓ ENS/529/2017, de 8 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions ...

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


"El blog del Pedagog" - 5 new articles

  1. Proves per a l'obtenció de les titulacions de tècnic i tècnic superior esportiu i a les formacions esportives de nivells 1 i 3 de la Val d'Aran 2017
  2. Proves als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior 17-18
  3. Bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors
  4. Preinscripció i matrícula curs 17-18
  5. Erasmus+ 2017
  6. More Recent Articles

Proves per a l'obtenció de les titulacions de tècnic i tècnic superior esportiu i a les formacions esportives de nivells 1 i 3 de la Val d'Aran 2017

Referència: DOGC núm. 7332 (20/03/2017)Departament: EnsenyamentRESOLUCIÓ ENS/529/2017, de 8 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2017, de la Val d'Aran.Enllaç: convocatòria.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Proves als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior 17-18

Referència: DOGC núm. 7330 (16/03/2017)Departament: EnsenyamentRESOLUCIÓ ENS/504/2017, de 8 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2017-2018.Enllaç: convocatòria.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors

Referència: DOGC núm. 7330 (16/03/2017)Departament: EnsenyamentRESOLUCIÓ ENS/503/2017, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors.Enllaç: convocatòria.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Preinscripció i matrícula curs 17-18

Referència: DOGC núm. 7324 (08/03/2017)Departament: EnsenyamentRESOLUCIÓ ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.Enllaç: normes.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Erasmus+ 2017

Referència: DOGC núm. 7314 (22/02/2017)Departament: EnsenyamentORDRE ENS/22/2017, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat del programa Erasmus+ i de la convocatòria corresponent a l'any 2017, i s'adapta el marc general que regeix les convocatòries europees del programa Erasmus+ a Catalunya per a les accions que són competència del Departament d'Ensenyament.Enllaç: convocatòria.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

More Recent Articles


You Might Like

Click here to safely unsubscribe from "El blog del Pedagog."
Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy