Referència: DOGC núm. 7516 (14/12/2017) Departament: Ensenyament RESOLUCIÓ ENS/2849/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les ...
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


"El blog del Pedagog" - 5 new articles

  1. Proves d'accés als ensenyaments de tècnic d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern 2018
  2. Proves lliures per a l'obtenció del títol de l’ESO i del certificat de formació instrumental per a més grans de 18 anys 2018
  3. Cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic
  4. Selecció i acreditació de centres formadors
  5. Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides 2017-18
  6. More Recent Articles

Proves d'accés als ensenyaments de tècnic d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern 2018

Referència: DOGC núm. 7516 (14/12/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2849/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2018.
Enllaç: convocatòria.

    

Proves lliures per a l'obtenció del títol de l’ESO i del certificat de formació instrumental per a més grans de 18 anys 2018

Referència: DOGC núm. 7509 (01/12/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2774/2017, de 3 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2018.
Enllaç: convocatòria.

    

Cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic

Referència: DOGC núm. 7480 (24/10/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/238/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic.
Enllaç: currículum.

    

Selecció i acreditació de centres formadors

Referència: DOGC núm. 7480 (24/10/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/237/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres.
Enllaç: selecció.

    

Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides 2017-18

Referència: DOGC núm. 7478 (20/10/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.
Enllaç: convocatòria.

    

More Recent Articles


You Might Like